Wij verhuren

Middensegment huurwoningen

 
“De vraag naar betaalbare woonruimte is zeer hoog en het aanbod klein.”

Voor huishoudens met een middeninkomen - tot € 56.250 per jaar wordt het steeds moeilijker om aan een betaalbare huurwoning te komen. De vraag naar dergelijke woonruimte is in de metropoolregio Amsterdam immers zeer hoog en het aanbod blijft klein. En de stijging van de marktprijzen is nog steeds niet voorbij. Gemiddeld Er zijn meer betaalbare woningen in het middensegment nodig.steeg de huur per m2 in 2018 in Amsterdam met € 23. Om onze woningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager middeninkomen - tussen € 36.798 en € 56.250 per jaar - houden wij onze huren laag ten opzichte van de markt. Daarom verhuren wij vooral vrije sector huurwoningen met een maandhuur tot € 1.000, met een focus op een totaal gemiddelde huur van € 882

Meer betaalbare woningen in het middensegment

Er zijn meer betaalbare woningen in het middensegment nodig. Op dit moment verhuren wij 7% van onze huurwoningen in het middensegment. Wij willen dit uitbreiden naar 10% in 2025. 

Van alle verhuringen in de vrije sector werd in 2018 opnieuw 95% van de vrije sector huurwoningen verhuurd in de huurklasse 'betaalbaar'. We hebben dit mooie resultaat kunnen behalen door ons nadrukkelijk te richten op betaalbaarheid

Nieuw verhuurd in 2018

In 2018 werden 512 woningen in de vrije sector verhuurd. 13,1% van de woningen zijn nieuwbouwwoningen, vooral in Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel. 34,4% van de woningen betreft geliberaliseerde woningen. En 52,5% waren reeds eerder verhuurd in het middensegment. De beperkte mogelijkheden in ontwikkeling van de middensegmentportefeuille en de tendens van het lage % liberalisaties door een lagere mutatiegraad en verkleining van de liberalisatievijver, vraagt aandacht voor het realiseren van de 10% doelstelling de komende jaren.

Doorstromen van sociale huur naar het middensegment

Met ons middensegment bevorderen wij doorstroming, door huurders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang te bieden op de huurwoningen in het middensegment. Op deze manier komen huurwoningen beschikbaar voor diegenen die dat het hardst nodig hebben. 

In 2018 is maar liefst 79 % van de middensegment huurwoningen verhuurd aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Ruim 25% van de woningen werd daarbij verhuurd aan mensen die een sociale huurwoning van Eigen Haard achterlieten.

De cijfers 2018 2017
 Nieuwe huurcontracten 512 621 
Aantal opzeggingen 329 342
Mutatiegraad 8,8% 8,1%
 % woningen van het totaal 7,4% 7,0%