Wij verhuren

Bedrijfsonroerendgoed

 
“Wij zoeken altijd naar ondernemers die hart voor de buurt hebben.”

Een prettige buurt heeft niet alleen een gevarieerd woningaanbod nodig. Ook moeten er voldoende voorzieningen zijn. Bijvoorbeeld winkels of een kantoorruimte, zodat bewoners in hun eigen buurt boodschappen kunnen doen en kunnen werken. En er moet plek zijn voor bijvoorbeeld de dokter, een kinderopvang en een buurtkamer. Daarom verhuren wij bedrijfsruimten. Wij kijken met een maatschappelijk oog naar hoe en waar we bedrijfs- en winkelruimten inzetten. Het is een instrument om de leefbaarheid te verbeteren en de buurteconomie in de wijk te stimuleren. Maar we willen ook financieel rendement op dit vastgoed, want het is een belangrijke bron van inkomsten.

2018

Afgelopen jaren hebben we zoveel mogelijk bedrijfsruimtes verhuurd en de leegstand teruggebracht. In 2018 lag het accent op een zinvolle invulling van onze bedrijfsruimte. We verhuren vooral aan ondernemers met een hart voor de buurt. Ondernemers die iets toevoegen aan een buurt en de verbinding leggen met onze bewoners. Zo dragen we bij aan de veiligheid en levendigheid in de buurt. Daarnaast hebben wij in 2018 het traject om alle bedrijfsruimtes van een energielabel te voorzien afgerond en gaan wij in 2019 kijken hoe wij de bedrijfsruimtes verder kunnen verduurzamen. 

De cijfers

De huurderving, veroorzaakt door leegstand is sterk afgenomen. De huuromzet steeg, mede doordat we in 2018 circa 150 nieuwe huurovereenkomsten afsloten.

2018  2017
Aantal bedrijfsruimtes 1.447 1.451
Huuromzet €  19,7 miljoen € 19,6 miljoen
Huurderving 3,4 4,8%