Van afspraak naar prestatie

Oostzaan

 
“Onze woningen in Oostzaan zijn erg nieuw. Ze hebben dan ook energielabel A.”

Omdat Eigen Haard in de gemeente Oostzaan weinig woningen (twee complexen) in exploitatie heeft, zijn er geen prestatieafspraken gemaakt. 

Beschikbaarheid

In 2018 zijn er door Eigen Haard geen woningen in Oostzaan toegevoegd. Ook zijn er geen woningen verkocht.

Betaalbaarheid

Ons huurbeleid houdt rekening met betaalbaarheid voor verschillende inkomens. Wij vragen dus niet altijd de maximaal mogelijke huur en bieden woningen aan in verschillende huurklassen. We blijven streven naar een verdeling van huurklassen die recht doen aan de vraag en betaalbaarheid van onze doelgroepen. In 2018 zijn er geen woningen verhuurd. 

Specifieke doelgroepen

In 2018 zijn er in Oostzaan alleen woningen verhuurd aan reguliere woningzoekenden. 

Kwaliteit en duurzaamheid

Onze twee gebouwen met in totaal 34 woningen zijn erg nieuw. Deze complexen zijn van recente datum en hebben beiden energielabel  A.

Toegankelijkheid

In 2018 zijn er in Oostzaan geen collectieve voorzieningen op het gebied van het verbeteren van de toegankelijkheid uitgevoerd.

Leefbaarheid

Over het algemeen is de leefbaarheid goed. Bij de Twiskeweg was er enige overlast door fietsen/ scooters/ motoren die geparkeerd werden op de binnenplaats. Daarvoor is een stalling gerealiseerd. De bewoners denken en doen goed mee bij beslissingen rond hun eigen complex. Op afroep is er een wijkbeheerder inzetbaar.