Van afspraak naar prestatie

Haarlemmermeer

 
“Eigen Haard is van plan om de komende jaren circa 400 tot 500 sociale huurwoningen te realiseren in Haarlemmermeer Noord. ”

Eigen Haard is van plan om de komende jaren circa 400 tot 500 sociale huurwoningen realiseren in Haarlemmermeer Noord. Dit voornemen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor de periode van vijf jaar. Omdat Eigen Haard in de gemeente Haarlemmermeer nog geen woningen in exploitatie heeft zijn er nog geen prestatieafspraken gemaakt. Eigen Haard is aan de slag op meerdere locaties in de gemeente Haarlemmermeer. De meest concrete ontwikkelingen zijn op de locaties Wickevoort, Lincolnpark en Centrum Hoofddorp.

Wickevoort

Het project Wickevoort ligt in Cruquius. In 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling. AM en Eigen Haard ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om minimaal 600 tot maximaal 1,000 woningen op het terrein van SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) te realiseren. De locatie kenmerkt zich door de groene uitstraling en volgroeide bomen. SEIN heeft voorzieningen op het terrein, die ook door de toekomstige bewoners kunnen worden gebruikt, zoals een zwembad, manege en kinderboerderij. Eigen Haard heeft plannen om 145 eengezinswoningen en 81 appartementen in de sociale huur te realiseren.

Lincolnpark

Het Lincolnpark ligt aan de zuidrand van Hoofddorp en behoort tot het huidige bedrijventerrein de president. Eigen haard heeft in 2017 samen met de gemeente een plan ontwikkeld dat ruimte biedt aan starters en spoedzoekers op de woningmarkt. In het plan komen diverse woningtypologieën terug. In totaal gaat het om 225 sociale huurwoningen. De bouw is gestart in november 2018. Eigen Haard is ook voor de resterende ontwikkeling van Lincolnpark de preferente afnemer voor de sociale huurwoningen.

Centrum Hoofddorp

Eigen Haard heeft in 2017 het voormalige kantoor van Vestia aan de Stationsweg in Hoofddorp overgenomen. Het plan is om dit kantoor te transformeren tot 32 starterswoningen; 16 woningen van 50m2 en 16 studio’s van ca 30m2.