Van afspraak naar prestatie

Amsterdam Oost

 
“In de Indische Buurt hebben we minimaal 30 complexen stevig aangepakt op het gebied van schoon, heel en veilig. Doel is om het leefbaarheidscijfer te verbeteren.”

De prestatieafspraken in Amsterdam zijn gedurende de eerste helft van 2015 vernieuwd en worden jaarlijks geactualiseerd. De afspraken zijn gemaakt tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De gezamenlijke partijen in Amsterdam werkten - vanuit hun eigen verantwoordelijkheid -  in de geest van de nieuwe Woningwet. Zo is het maatschappelijk presteren van de corporaties goed ingebed in het lokale beleid. De prestatieafspraken gelden voor de hele stad.

Leefbaarheid

Indische Buurt

Het aanvalsplan Schoon is gestart in 2017. In 2018 hebben we in minimaal 30 complexen stevig aangepakt op gebied van schoon, heel en veilig. Naar aanleiding van de rapportages is vanaf 2017 gestart om de slechtst scorende complexen aan te pakken door er opruimprotocollen op uit te voeren, schoonmaakbeurten te plegen en technische gebreken te laten verhelpen. In 2018 hebben we ons ook gericht op nieuwe complexen met extra verbeteringen in de trappenhuizen en bergingen zoals schilderen van de bergingsgangen en toevoegen van betere LED verlichting. Dit project loopt door in 2019. Doel is om het leefbaarheidscijfer te verbeteren. In een complex aan de Soembawastraat is een grote actie gestart. Dit complex scoorde een 2,6 op net trappenhuis, een 4,3 op overlast van vervuiling en 5,7 op netheid van de buurt. Door een mooie interne samenwerking is dit complex van binnen en buiten aangepakt. De trappenhuizen hebben een lambrisering gekregen waardoor fietssporen en viezigheid verleden tijd zijn en de traptreden zijn bekleed. De spullen zijn verwijderd uit het trappenhuis en bewoners worden aangesproken op hun gedrag.

In de Sumatraplantsoenbuurt is een grote opgave gestart met sloop-nieuwbouw van een van de complexen van Eigen Haard. De leefbaarheid is hier is een belangrijk aandachtspunt. Er was in het verleden veel kraak en het complex heeft een grote omvang. Het complex is verfraaid met mededelingenborden aan de sloophekken bij blok 2 en 3 en worden gevuld met wisselende kunst uit de buurt en beheerd door bewoners. De overlast bij blok 1 is aangepakt door middel van buurtbemiddeling en een geluidsonderzoek. Onze jarenlange wijkpartner Boot is zelfstandig huurder geworden en vervult een belangrijke rol in de buurt. Door de opbouw van het tweede en derde blok zal dit gebied in 2019 afkomen.

De pratende prullenbak prijst bewoners voor het weggooien van afval. Er is door het Stadsdeel meer afval gemeten in de pratende prullenbak dan in de gewone prullenbak. AT5 en de media namen dit initiatief mee in hun nieuwsberichten. Er staan drie pratende prullenbakken in de Indische buurt. Een prullenbak beheert Eigen Haard zelf op de Batjanstraat. In dezelfde straat heeft Stichting Accu een mozaïekproject met en door Eigen Haard bewoners opgezet. Iedereen deed mee en het was zo’n succes dat zij dit project in 2019 willen uitbreiden in andere delen van de stad.

Betondorp

De rol van de bewonerscommissie en de projectcommissie is een punt van aandacht tijdens de renovatie. Voor iedere fase wordt een projectcommissie opgericht die samenwerkt met de bewonerscommissie, zodat iedereen dezelfde informatie heeft om onduidelijkheden te voorkomen. 

De buurtprojecten in Betondorp verlopen goed. Groetje Groen houdt voldoende werk aan de tuinen in Betondorp. Dit jaar is Betondorp Live opgestart door vrijwilligers. Zij organiseren maandelijks een dansavond in De Brink. De participatie in Betondorp floreert optimaal. 

De wijkbeheerder is een bekend persoon. Zij is van alles op de hoogte om de bewoners een helpende hand te bieden. Deze rol is op haar lijf geschreven. Zelfs het strenge handhavingstraject op de meest verwaarloosde tuinen werd gewaardeerd door de bewoners.

De gemeente is begonnen met fase 2 en 3 in de openbare ruimte. Fase 1 heeft plaatsgevonden in de straten waar wij bezit hebben. Als de woningen zijn gerenoveerd en alle straten en pleinen zijn opgeknapt dan is Betondorp weer zo goed als nieuw.

Oosterparkbuurt

In de Wibautstraat is er begonnen met het ontwikkelen van een groene gevel. De gemeente Amsterdam Oud Oost heeft ons hierin financieel gesteund. De oplevering van de groene gevel, in mei 2019, zal met groot enthousiasme worden ontvangen omdat het de eerste gevel is die wordt opgeleverd aan de zgn. Knowledge Mile, die loopt van het Amstelstation tot aan het Mr. Vissersplein.

In een wooncomplex aan de Wibautstraat is er op verzoek van de bewoners, maar ook van de afdeling BOG, in de parkeergarage en de boxgangen, camerabeveiliging opgehangen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overlast is verminderd.

Transvaalbuurt

De komende jaren worden er in totaal 500 woningen opgeknapt. Aandachtspunt is de kwetsbare huurder die in deze wijk zijn/haar woning vindt en de leefbaarheid onder hoogspanning brengt. Daar wordt vanuit het netwerk aandacht aan besteed om te voorkomen dat de wijk hierdoor negatief beïnvloed wordt. 

De vele ratten geven de wijk ook een kwetsbare uitstraling. Hier is een plan van aanpak door de gemeente opgestart. Dat heeft geresulteerd in het plaatsen van enkele broodkliko’s zodat bewoners het brood niet meer op straat gooien. Met deze maatregelen proberen wij de burgers bewust te maken van hun gedrag om de ratten terug te dringen uit de wijk.  

Andere buurten

In de Weesperzijdestrook was sprake van ernstige jeugdoverlast. Met het netwerk en de bewoners hebben wij bereikt dat de wijk anders is ingericht waardoor de leefbaarheid is verbeterd.

In de Dapperbuurt zijn beveiligingscamera’s in de boxgangen opgehangen. Hier was geruime tijd sprake van dealen en het gebruiken van de gang als slaapplaats. Dit was een onveilige situatie voor de bewoners. In overleg met de VvE zijn er zeven camera’s opgehangen. Hierdoor is de overlast uit de box gang verdwenen. De overlast is tijdelijk verplaatst naar de portieken van de woningen en daar is de verlichting aangepast. Tot nu toe zijn de overlastmeldingen uitgebleven. 

In de drie trapportalen van het wooncomplex op IJburg is een wijkbeheerder aangesteld. Deze controleert de ruimtes op schoon, heel en veilig. Ook de fietsen die in de hallen gestald worden zijn een bron van ergernis. De bewoners kunnen hun fietsen niet kwijt in de bergingen vanwege de ontoegankelijkheid. Als pilot is in een hal, in overleg met de bewoners, een fietsenrek geplaatst. Dit heeft er nog niet voor gezorgd dat de fietsen in de berging geplaatst worden, dat blijft dus een aandachtspunt. 

Dit jaar zijn er veel auto’s vernield en gestolen uit de parkeergarage onder het woongebouw. Dit zorgde voor veel onrust onder de bewoners. Door het inschakelen van de politie en de gemeente en het aanpassen van de toegankelijkheid naar de parkeergarage is de rust weer teruggekeerd.