Van afspraak naar prestatie

Amsterdam Noord

 
“Aan de rand van de wijk Tuindorp Oostzaan is ons tot woningen getransformeerde oude kantoorpand "Noorderliefde"opgeleverd. Een woonconcept waar 30 meer en minder kwetsbare huurders samenleven.”

De prestatieafspraken in Amsterdam worden jaarlijks geactualiseerd. De afspraken betreffen collectieve afspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De gezamenlijke partijen in Amsterdam werkten - vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - in de geest van de nieuwe Woningwet. Het resultaat is dat het maatschappelijk presteren van de corporaties goed is ingebed in het lokale beleid. De afspraken gelden voor de hele stad.

Leefbaarheid

Molenwijk

De Molenwijk bestond in 2018 50 jaar! Dat is samen met de Alliantie, stadsdeel en bewoners uitgebreid gevierd met diverse activiteiten. Halverwege het jaar is er voor een aantal uren per week een vaste wijkbeheerder in de Molenwijk gekomen ter versterking van het sociaal beheer. De samenwerking met Stichting Vooruit is voortgezet. Drie studenten wonen in onze flat de Bovenkruier. Ook in 2018 hebben zij met bewoners en partners weer veel mooie projecten opgezet om de sociale structuur in de wijk te verbeteren. Zo zijn er zwerfvuil opruimacties rond onze en andere flats gehouden, poetsacties van de galerijen uitgevoerd, gesprekken met bewoners geweest over het wonen in onze flats en zijn kwetsbare bewoners allerlei vormen van praktische ondersteuning geboden. We hebben bijgedragen aan het opknappen van de entrees voor onze flats zodat ze weer een beter aangezicht kregen. Omdat er komende jaren veel gaat gebeuren in de Molenwijk hebben we samen met stadsdeel en de Alliantie een nieuwsbrief speciaal voor de Molenwijkers opgezet. We gaan de Stellingwegflat in 2020 renoveren. Het proces hiernaartoe liep in 2018 in volle gang.

De Banne

In de Banne hebben we met succes diverse maatregelen genomen om de overlast van hangjeugd in en rond onze flats aan te pakken. Een mix van fysieke en sociale maatregelen. Van het dichtzetten/ afsluiten van hangplekken tot de samenwerking en inzet van partners als stadsdeel, politie en jeugdwerkers. Samen met partners hebben we acties (handhaving en voorlichting) gericht op het voorkomen van overlast door duiven, reigers en ratten uitgevoerd. We gaan de Statenjachtstraat 600824 in 2020 renoveren. Het proces hiernaartoe liep in 2018 in volle gang. In het groene Banne Noord zijn diverse verwaarloosde tuinen op orde gebracht.

Tuindorp Oostzaan

Aan de rand van de wijk Tuindorp Oostzaan is ons tot woningen getransformeerde oude kantoorpand “Noorderliefde” aan de Strekkerweg opgeleverd. Een woonconcept waar 30 meer en minder kwetsbare huurders samenleven. De doelstellingen communityvorming, zelfbeheer en talentontwikkeling staan bij dit project voorop. De bewoners hebben bovendien het Eigen Haard Fonds gewonnen en gaan aan de slag met het realiseren van o.a. prachtige geveltuinen.

Startblok Elzenhagen

Afgelopen jaar hebben we de oplevering van Startblok Elzenhagen voorbereid. Startblok Elzenhagen omvat tijdelijke woonunits voor 540 jongeren en jonge statushouders, waarbij het vormgeven van het zelfbeheer en de selectie van kandidaten door middel van motivatie belangrijke punten waren. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd en het zelfbeheerteam is van start: bewoners, die de blokken zelf gaan beheren en actief een community opzetten waarin iedereen zich thuis voelt. Ook zijn er in dit complex 40 woningen die met voorrang aan leraren, politieagenten en verpleegkundigen worden toegewezen.

Buurtstrategie Bloemenbuurt

In de Volewijck is voor de Bloemenbuurt een plan voor verbetering van de buurt voor 2-3 jaar opgesteld. Een van de resultaten is een samenwerking met de GGD, de Alliantie en stadsdeel Noord ten behoeve van een gezonde Bloemenbuurt, waarbij we in 2019 de participatie van bewoners verder gaan bevorderen. Hiervoor wordt gezamenlijk een projectleider ingezet.

Buurtstrategie IJplein

Ook voor IJplein is een buurtstrategie opgesteld waarbij we onderzoeken welke technische verbeteringen we op termijn aan onze panden kunnen doen in het kader van ontwikkeling Sixhaven. We werken nauw samen met de gemeente als het gaat om inrichting openbare ruimte en ondersteuning kwetsbare bewoners. Ook is er veel ingezet op schoon, heel en veilig.

Rainproof in de Volewijck

Dit was een succescvolle actiedag waarbij in diverse tuinen tegels zijn verwijderd en groen in teruggeplaatst.

Intentieovereenkomst Ongedeelde Wijk

Voor de Vogelbuurt/IJplein/Hamerkwartier is een programmateam opgezet met de gemeente en alle vijf de woningcorporaties die actief zijn in dit gebied. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk doel wat in de intentieovereenkomst is vastgelegd, namelijk een wijk met kansen voor iedereen. Zo zorgen we ook dat de zwakkere buurten mee profiteren van de ontwikkelingen in Amsterdam Noord. In 2019 wordt er een werkplan gerealiseerd.

Springlevende wijk

De studenten van de Springlevende Wijk Vogelbuurt/IJplein hebben meerdere verbindende evenementen georganiseerd: Het Grachtenfestival is naar de Voedseltuin IJplein gehaald in combinatie met een buurtfeest. En een diner voor 100 statushouders en mensen van de Voedselbank in het Skatecafe in het Hamerkwartier. In het project “Over de Meeuwenlaan” zijn diverse succesvolle activiteiten georganiseerd waarbij bewoners konden kennismaken met bedrijven in het Hamerkwartier.