Afspraken met gemeenten

 
Woningcorporaties maken elk jaar afspraken over de prestaties die ze gaan leveren.

Wij stemmen onze maatschappelijke prestaties goed af met de gemeenten. Met een cyclus van woonvisie, bod en prestatieafspraken kijken we - samen met de gemeente en huurdersorganisatie - naar wat er lokaal nodig is. Op basis van een visie op de de lokale volkshuisvesting doet de corporatie een bod. De afspraken over de prestaties worden goed vastgelegd. Gemeente en huurders hebben dus invloed op onze activiteiten. Per gemeente kunt u de afspraken bekijken. Een aantal thema’s komen telkens terug, zoals:

  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep
  • Kwaliteit en duurzaamheid van woningen
  • Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
  • Huisvesting van specifieke groepen
  • Nieuwbouw en aankoop van woningen
  • Liberalisatie en verkoop.