Over ons

Ondernemingsraad

 
“2018 stond ook in het teken van de nieuwe cao; de OR heeft zowel met de bonden als het bestuur samengewerkt om alle medewerkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.”

Na het houden van verkiezingen is de nieuwe Ondernemingsraad (OR) op 2 april 2018 aan de slag gegaan met de volgende samenstelling:

Onze ondernemingsraad

 Voorzitters 

Jeroen Ohlenbusch (Staf)
Tom Jurgens (Staf)

 Penningmeester  Eelco Duwel (Finance & Control)
 Leden

Manon Oosterman - Tjho (Vastgoedbeheer)

Raymond de Wilde (Vastgoedbeheer)

Diana van der Land (Ontwikkeling en Zakelijk beheer)

Peter Visser (Ontwikkeling)

Wieteke Maatjes (Staf)

Ingeborg Couvée (Wonen)

Samet Baydar (Wonen)

Peter Sievers (Wonen)

 Ambtelijk secretaris   Linda Heemskerk (geen OR lid)

 

In 2018 kwam de OR twaalf keer bijeen voor een OR-vergadering, zes keer voor een overlegvergadering met bestuurder en manager HR en twee keer voor een overleg met Raad van Commissarissen (RvC) en bestuurder. Daarnaast is één keer overleg geweest met de externe vertrouwenspersonen en twee keer met Arbodienst BrinQer. De OR laat zich ook regelmatig informeren door HR over het verzuim bij Eigen Haard; uiteraard altijd alleen op hoofdlijnen en nooit over individuen. 

De onderwerpen

Een greep uit de onderwerpen die de ondernemingsraad behandelde:  

 • Instemmingsaanvraag aanstellingsbeleid
 • Instemmingsaanvraag nieuw ontwikkel- en waarderingssysteem (I-talent)
 • Instemmingsverzoek toewijzing (huur)woningen aan personeel
 • Instemmingsaanvraag Vitaliteitsprogramma
 • Adviesaanvraag organisatiewijziging I&P
 • Fusie De Goede Woning te Driemond
 • Sociaal statuut
 • Verhouding inleen versus vaste formatie
 • Visie omtrent ontwikkelen belonen en waarderen
 • SAVE/Samen verduurzamen
 • Communicatie achterban: introductieprogramma nieuwe medewerkers en opname OR-film

Ook heeft de OR weer een tweedaagse cursus gevolgd. Hierbij stonden de introductie van de nieuwe leden in het OR-werk en de samenwerking met het bestuur centraal. 2018 stond ook in het teken van de nieuwe cao; de OR heeft zowel met bonden als het bestuur samengewerkt om alle medewerkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

De werkgroep Communicatie van de OR informeert de achterban regelmatig over alles wat er speelt binnen de OR via de infobrief. Om nog meer in te kunnen spelen op de actualiteit plaatst de OR vanaf september 2018 ook regelmatig nieuwsberichten op ons intranet.