Onze financien

Verbindingen

 
“De verbindingen zijn dienend aan onze volkshuisvestelijke doelstellingen. ”
Woningstichting Eigen Haard (toegelaten instelling) % eigenaar 
   

Stichting Eigen Haard Assendelft

Heeft als doel het verwerven, beheren en exploiteren van grond in Assendelft om hierop woningbouw te ontwikkelen. Hierin is verder een aantal andere grondposities ondergebracht.

 100%

Eigen Haard Saendelft BV

Bestuurt OGS Saendelft Beheer BV

33,33%

Ontwikkelingsgroep Saendelft CV

Eigen Haard Saendelft BV ontwikkelt samen met Vos Ontwikkeling BV en Kennemerland Beheer BV woningen in de nieuwe wijk Saendelft.

 1%

GEM Saendelft Beheer BV

Maakt samen met ontwikkelcombinatie OBAN en gemeente Zaanstad de nieuwe woonwijk Saendelft woon- en bouwrijp.

30%

GEM Saendelft CV

Maakt samen met ontwikkelcombinatie OBAN en gemeente Zaanstad de nieuwe woonwijk Saendelft woon- en bouwrijp. 

 

4%
   

Stichting Kantoorgebouwen Eigen Haard

Deze stichting ontstond uit een fusie van de Stichting Eigen Haard en de Stichting Kantoorgebouwen. De stichting bestaat voor 95% uit het voormalige kantoorgebouw aan het Surinameplein. 

100%
   

Park Krayenhoff BV

Samen met UBA ontwikkelen wij het voormalig IBM terrein.

50%

Park Krayenhoff CV

Samen met UBA ontwikkelen wij het voormalig IBM terrein.

 1%
   

Django BV

Exploiteert de Django Building

 100%
   

Prospect Zuidas BV

Treedt op als vennoot in VOF Royaal Zuid. 

100% 

VOF Royaal Zuid

In deze VOF vindt projectontwikkeling plaats op de Zuidas in Amsterdam. 

 20%
   

Woningnet NV

Wij zijn aandeelhouder van WoningNet NV, het gezamenlijk woningaanbodsysteem van corporaties binnen de stadsregio Amsterdam. 

11,9% 
   

Stadsherstel Amsterdam NV

Restauratie, herbestemming, beheer en openstelling van monumenten.

 0,15%
   

Ontwikkelingscombinatie De Bongerd BV

Samenwerking met BNG, BAM en Van der Leij. ODB en stadsdeel Amsterdam Noord zijn opdrachtgever voor de bouw van woonwijk De Bongerd. 

42,86%

ODB CV

Samenwerking met BNG, BAM en Van der Leij. ODB en stadsdeel Amsterdam Noord zijn opdrachtgever voor de bouw van woonwijk De Bongerd. 

2,56%
   

ODB CV

Samenwerking met BNG, BAM en Van der Leij. ODB en stadsdeel Amsterdam Noord zijn opdrachtgever voor de bouw van woonwijk De Bongerd. 

41,76%
   

Gebiedsontwikkeling De Purmer CV

Samen met AM en Vos werken wij aan de voorbereiding en ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in De Purmer.

 24,99%
   

Houdster Maatschappij Eigen Haard BV

Treedt op als bestuurder voor andere aan Eigen Haard verbonden rechtspersonen. Dit zijn op dit moment: Eigen Haard projectontwikkeling BV, Eigen Haard Vastgoed BV, Gebiedsontwikkeling De Purmer Beheer BV, Entree West BV, Startgoed Amsterdam BV, Heeh BV en EFL-EESV. 

100%

Gebiedsontwikkeling de Purmer Beheer BV

Samen met AM en Vos werken wij aan de voorbereiding en ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in De Purmer.

 25,5%

Gebiedsontwikkeling De Purmer CV

Samen met AM en Vos werken wij aan de voorbereiding en ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in De Purmer.

2%

Entree West BV

Opgericht/aangekocht om een woningbouwproject in het Entreegebied Bos & Lommer te ontwikkelen.

 100%

Nassau Investments BV

Opgericht/aangekocht om een woningbouwproject in het Entreegebied Bos & Lommer te ontwikkelen.

100%

Startgoed Amsterdam BV

verhuur van Bedrijfsverzamelgebouwen ter stimulering van kleinschalige bedrijvigheid. Niet actief. Wordt beëindigd in 2018. 

100%

Heeh BV

Met Heddes hebben wij een school in combinatie met woningbouw gerealiseerd. 

50%

Eigen Haard projectontwikkeling BV

Treedt op als bestuurder voor andere aan Eigen Haard verbonden rechtspersonen. Op dit moment zijn dit Distelweg BV, Ontwikkelcombinatie Twiske Zuid BV, Breekoever VOF, VOF Plan Catwoude, Spoorstrip West BV en VOF Renovatie het Breed

100%

Park Krayenhoff CV

Samen met UBA ontwikkelen wij het voormalig IBM terrein.

49,5%

VOF renovatie Het Breed

Samen met Ymere werken wij aan de herontwikkeling en renovatie van het complex 'Het Breed'.

41,77%

VOF Plan Catwoude

Met Tol van Aart ontwikkelen wij een terrein aan de Lagedijk.

50%

Breekoever VOF

Wij ontwikkelen woningen en Latei verzorgt de verkoop. 

50%

Spoorstrip West BV

Met Smits Bouwbedrijf werken wij aan de ontwikkeling van de Zaanse Strip.

50%

Ontwikkelcombinatie Twiske Zuid BV

Opgericht voor de ontwikkeling van woningen samen met UBA projectontwikkeling BV.

50%

Distelweg BV

Wij ontwikkelen samen met Projecton BV woningen aan de Distelweg in Amsterdam Noord. 

 50%

Eigen Haard Vastgoed BV

Opgericht voor verhuur van Middensegment huurwoningen. Is niet actief. 

100%

BV Eigen Haard

Beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

100%