Onze financien

Kerncijfers

 
“Een overzicht van 2018, in getallen.”
Verhuur  2018 2017 
 Mutatiegraad woningen 5,8%   6%
 Opzeggingen woningen  3.208  2.218
 Gemiddelde wachttijd sociale huurwoning starters 11,7 jaar   11,9 jaar
 Gemiddelde wachttijd sociale huurwoning doorstromers 20,9 jaar   20,7 jaar
 Gemiddelde huur per maand sociale huur € 545   € 533
 Gemiddelde huur per maand middensegment € 953  € 945
 Huurachterstand 1,5%   1,9%
 Huisuitzettingen wegens huurachterstand 35  54
 Leegstandsderving sociale huur  1,1%  1,0%
 Leegstandsderving middensegment  1,9%  1,8%

De organisatie 2018  2017 
 Aantal medewerkers 557  550 
 Aantal Fte  505,2  497,9
 Ziekteverzuim  6,5%  4,5%

 

Financieel 2018  2017 
 Solvabiliteit 83 %  81%
 Resultaat (x 1 miljoen €) 1.140   1.384
 Eigen vermogen (x 1 miljoen €) 9.265   8.111
 ICR 2,5   2,6
 LTV 46,0%  53,0%

 

Ons vastgoed 2018   2017
 Sociale huurwoningen 51.641 51.659 
 Middensegment huurwoningen 4.208 3.648 
 Bedrijfsruimten 1.510  1.522 
 Parkeerplaatsen en garages 5.362 5.288 

 

De wijzigingen in ons vastgoed Gebouwd Gekocht Verkocht  Gesloopt 
 Sociale huurwoningen  215  1  17  3
 Middensegment huurwoningen  71  1 94  0
 Bedrijfsruimten  2  0  5  1
 Parkeerplaatsen en garages  65  1  99  20