Onze financien

Huishoudboekje

 
“Een jaarrekening van een corporatie is niet voor iedereen gesneden koek. ”

Een jaarrekening van een corporatie is niet voor iedereen gesneden koek. Daarom maken wij een 'huishoudboekje'. Zo laten we zien waaraan we in 2018 ons geld uit gaven.

Huishoudboekje 2018

Inkomsten (x € 1.000)

 

 

 

Uitgaven
(x € 1.000)

Huur 399.800

Bedrijfskosten

Personeelskosten

Overige kosten

Onderhoudskosten

Rentebaten & -lasten

 

 

37.500
49.000
84.500
61.100

 

Verkoop

50.100

 

Heffingen

Belastingen
Verhuurderheffing & toezicht

Erfpacht

 

 

27.300

62.900

2.100

 

Overige inkomsten   28.700

Investeringen vastgoed

Nieuwbouw huurwoningen

Nieuwbouw koopwoningen
Renovatie en overige verbeteringen
Afgekocht erfpacht

 


71 .100
-11.500
108.200
6.300
Aangetrokken leningen 32.400 Overige investeringen 3.200
Aflossingen -
Mutatie liquide middelen 9.300
Totaal inkomsten 511.000 Totaal uitgaven 511.000