Innoveren en experimenteren

 
Innovatie is bij ons inmiddels geen apart programma meer, maar een stuctureel onderdeel van ons dagelijks werk.

Wij streven ernaar een innovatieve organisatie te zijn en te blijven. Wij zijn een grote corporatie en vinden het onze verplichting vernieuwende concepten voor de sector te ontwikkelen. Het innovatieprogramma startte in 2008 met het thema duurzaamheid. We deden een aantal vernieuwende experimenten, zoals Co-Green (een duurzaam sloop-nieuwbouw concept) en Huur de zon (zonnepanelen op sociale huurwoningen). Later verlegden we het thema naar digitaliseren. In 2009 introduceerden we - onder de noemer Denk Anders (Dean) - een platform voor de ideeën van medewerkers. Het begon in de vorm van een wedstrijd, later werd het een toernooi en in 2017 noemden we het een hackathon. Innovatie is inmiddels geen apart programma meer, maar een structureel onderdeel van onze werkzaamheden geworden

Innovatie in 2018

Twee ideeën uit de hackathon werkten we verder uit: groene daken en het concept  Starters up. Starters Up kennen we nu als Noorderliefde. Ons oude hoofdkantoor in Amsterdam Noord is nu getransformeerd en er wonen zo’n 30 huishoudens. 

Noorderliefde

Noorderliefde is een bijzonder woonproject (zie afbeelding bovenaan dit artikel) voor mensen die voor het eerst of opnieuw een start moeten maken op de woningmarkt. De bewoners dragen actief bij aan een fijn woonklimaat, het beheer en vooral aan de 'samenredzaamheid'. Het idee kwam voort uit de hackathon. En zo transformeerde we ons voormalig hoofdkantoor circulair – dus met hergebruik van materialen - om tot zo’n 30 studiowoningen en gemeenschappelijke ruimte. Het belangrijkste uitgangspunt van het concept is dat de bewoners samen een community vormen. Centrale waarden zijn 'samenredzaamheid', talentontwikkeling, Noorderliefde is een bijzonder woonproject voor mensen die voor het eerst of opnieuw een start moeten maken op de woningmarkt. ondernemerschap, zelfbeheer en verbinding met de buurt.

Expeditie Gratis Wonen

Samen met BAM, AM, Bouwinvest en TBI Woonlab deden we de Expeditie Gratis Wonen. Voor vier vraagstukken werden door verschillende teams innovatieve oplossingen bedacht. Uiteindelijk bleven er twee teams over die ook echt met hun idee aan de slag zijn gegaan. De stad van Strax, een vernieuwend concept voor gebiedsontwikkeling. En Thorb, The house of revolutionary building met een daaraan gekoppelde challenge Reinvent the Habitat.  Voor Thorp zijn we nu een geschikte locatie aan het zoeken 

Wij delen kennis 

We nemen deel aan diverse kennisnetwerken en –platforms. We doen dat om aan te haken bij de meest actuele ontwikkelingen op maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied. We zijn lid van De Vernieuwde Stad en Aedes en nemen deel in het kennisplatform Corpovenista. Ook via de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) delen we inzichten en kennis en participeren we in verschillende werkgroepen met volkshuisvestelijke thema’s. Via het systeem SWEMP delen we ICT-inzichten met vier andere stedelijke corporaties die gebruik maken van hetzelfde administratieve kernsysteem.