In woningen van goede kwaliteit

Renovaties

 
“Wij hebben een sterke visie op de kwaliteit van ons vastgoed. Duurzaamheid en energiebesparing zijn speerpunten. ”

Ons vastgoed moet voldoen aan de eisen van deze tijd. Renoveren draagt hier aan bij. We zorgen ervoor dat ons vastgoed - binnen de financiële mogelijkheden, wetgeving, bouwvoorschriften en welstand - klaar is voor de toekomst. 

Kwaliteit vanuit een visie

Wij hebben een sterke visie op de kwaliteit van ons vastgoed. Onze woningen moeten voldoen aan de eisen van deze tijd, met het daarbij behorende wooncomfort. We willen ook met renovaties - op een betaalbare manier - energiezuinige woningen realiseren.Duurzaamheid en energiebesparing zijn speerpunten. We willen ook met renovaties - op een betaalbare manier - energiezuinige woningen realiseren. Daarvoor  zoeken wij actief naar manieren om woningen  gasloos, gasloos-ready  of zelfs energieneutraal te maken. Dit zijn de zogenaamde 'Nul op de meter woningen'. Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze woningen betaalbaar blijven. In 2018 zijn we begonnen met het ‘Nul op de meter project’ in Gortesloot.  Op de eerste, opgeleverde woningen is zeer positief gereageerd:Het is hier zo mooi geworden. Dat had ik niet gedacht toen de vloer open gebroken was en al die buizen bloot lagen.meldt een tevreden bewoner in het project.   

De bewoner centraal

Bij renovaties en groot onderhoud worden bewoners nauw bij het proces betrokken. Zo komen we erachter wat hun wensen zijn en creëren we draagvlak. Dit is zeer arbeidsintensief en voor beide partijen niet altijd eenvoudig. Uitgangspunt is: wij stellen bewoners centraal en nemen ze mee in de planvorming. 

Duurzaam renoveren

Woningen die wij renoveren worden voorzien van energetische maatregelen. Gemiddeld wordt label B gehaald en soms zelfs label A. Goed voor het milieu én de Duurzaam renoveren zorgt ervoor dat de energierekening van de huurder lager wordt.portemonnee van onze huurders. Want het levert niet alleen flink wat extra comfort op, ook de energierekening wordt lager. Daarnaast verlagen we de CO2 uitstoot. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt kritisch en zetten waar mogelijk innovatieve oplossingen in. Daarnaast verduurzamen wij extra woningen onder het motto 'Samen verduurzamen'.

Monumenten

Monumenten zijn belangrijk voor hun omgeving. Wij vinden monumenten vooral belangrijk als wij er sociaal kunnen verhuren. Door een fusie met een onderdeel van Stadsherstel hebben wij een aantal mooie monumentale panden in bezit gekregen. Ook spelen monumentale panden een belangrijke rol in onze geschiedenis. Wij blijven een wezenlijke leveren aan de instandhouding van die monumenten. Zo rondden wij de renovatie en restauratie af van project  ’t Schip (1917) Zijn we volop in uitvoering met de projecten Spaarndam 1 (1914) en Van Musschenbroekstraat (uit 1930).

Asbest

In woningen die voor 1994 gebouwd zijn, kan asbest voorkomen. We verwijderen dit wanneer een woning leegkomt, bij planmatig onderhoud en bij renovatieprojecten. We willen alle woningen asbestvrij of asbestveilig hebben. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners geen risico lopen Het asbestbeleid is bekend binnen alle afdelingen. Voor onze medewerkers stelden wij het handboek ‘Asbestbeheersing’ op.  Hiermee beschikken zij over de juiste middelen. Dit vragen we ook van de aannemers die voor ons werken.  We registreren alle asbest opdrachten in het Landelijk Asbest Volgsysteem. Dit  is gekoppeld  aan  ons eigen asbestregistratiesysteem. Hiermee informeerden wij onze huurders over asbest en ontvingen zij een Asbestkaart voor in de meterkast. Tot nu toe voerden wij meer dan 2000 inventarisaties en 1100 asbestsaneringen uit. Dit is ongeveer een kwart van het totaal. 

De regelgeving voor het verwijderen van asbest en asbestsanering wordt regelmatig aangescherpt. Het gevolg  is dat wij steeds meer asbest moeten verwijderen en dat de kosten toenemen. 

De cijfers

Renovaties Sociale
huurwoning 
Middensegment
huurwoning 
Bedrijfsruimte 
Afgerond in 2018 379  21  12 
Gestart in 2018 349 22  2