In woningen van goede kwaliteit

Onderhoud en reparaties

 
“Ruim 94% van onze geplande onderhoudsprojecten in 2018 zijn afgerond.”

Goed beheer is belangrijk. In ons beheer nemen we direct verbeteringen en aanpassingen mee, op het gebied van energiebesparing, veiligheid en toegankelijkheid. Ruim 94% van onze geplande onderhoudsprojecten in 2018 zijn afgerond.  

Verschillende soorten onderhoud

We onderscheiden verschillende soorten onderhoud: 

  • Planmatig onderhoud. Doordat wij in een cyclus preventief onderhoud plegen voorkomen we dat er problemen ontstaan. Gelijktijdig zorgen we er zo voor dat ons vastgoed er verzorgd bij staat.
  • Daarnaast doen wij onderhoud aan woningen waarvan de huur is opgezegd. Wij maken de woning geschikt voor een nieuwe huurder. Waar nodig verbeteren wij de woning. 
  • Uiteraard voeren wij ook dagelijks onderhoud en reparaties uit in woningen. 

Duurzame woningaanpassingen

Op het gebied van milieu is veel winst te behalen. We gebruiken alleen milieuvriendelijke verf en bij voorkeur duurzaam ontwikkeld Europees hout. We stellen eisen aan onze aannemers als het gaat om het gebruik van materialen. Maar ook aan hoe ze met het gebruik van water, energie en hun bouwomgeving omgaan. Bij vervanging brengen wij HR++ glas aan en hoog rendement ketels. 

We zijn gestart met het maken van beleid om ons vastgoed, waar mogelijk, aardgasloos te maken. In 2019 voeren we dit daadwerkelijk uit. Zo maken we woningen aardgasloos bij mutatie en aardgasloos-ready (en waar mogelijk aardgasloos) bij renovatie

In 2018 startten wij ook met de eerste circulaire mutatiewoning. Zo krijgen wij inzicht in deonderdelen die wij duurzaam kunnen hergebruiken.  

Op het gebied van milieu is veel winst te behalen.

Werken aan de klanttevredenheid

Met LEAN (dit is een denk- en werkwijze gericht op het continue verbeteren van bedrijfsprocessen) haalden we de overbodige handelingen -  die geen bijdrage leverden aan de klantwens - uit het proces. We hielden de stijgende lijn in klanttevredenheid over afhandeling van reparaties vast.  En behaalden ons jaardoel voor het proces,  een 7,7. Onze klanten waardeerden de kwaliteit van de reparatie zelfs nog hoger met een ruime 8. De hoge waardering voor onze eigen vaklieden droeg daar flink aan bij. We stuurden ook scherp aan op de klantgerichtheid van onze aannemers. In 2018 kregen we een B voor onze dienstverlening in de Aedes Benchmark.

Meten is weten

We zijn zuinig op ons vastgoed en monitoren periodiek de kwaliteit ervan. Elk jaar meten wij de conditie van een derde van  het casco van ons vastgoed. De Meer dan 80% van het gemeten vastgoed staat er goed tot uitstekend bij. belangrijkste onderdelen die onderhoud nodig hebben worden doorgelicht. En op basis van de gemeten onderhoudsnorm (NEN 2767) wordt het meerjarenonderhoudsplan bepaald. Uit de conditiemeting blijkt dat het vastgoed er goed voor staat. Meer dan 80% van het gemeten vastgoed staat er goed tot uitstekend bij

In 2018 is een deel van het vastgoed van Stadsherstel en het vastgoed van De Goede woning toegevoegd aan ons meerjaren onderhoudsplan. Het beheer van de monumentale woningen van Stadsherstel vraagt een andere kijk op onderhoud. De verkregen eenheden onderhouden wij met gespecialiseerde aannemers zodat de monumentenstatus gegarandeerd blijft.

BIM

Al een aantal jaar werken partijen in onze renovaties en nieuwbouw samen op basis van BIM (Bouw Informatie Management). Aan de hand van een virtueel bouwmodel verkrijgen we zo informatie over geometrie, materialen en eigenschappen van bouwelementen. Door aan de hand van het virtueel model planmatig onderhoud in te Al een aantal jaar werken partijen in onze renovaties en nieuwbouw samen op basis van BIM (Bouw Informatie Management). calculeren vergroten we de nauwkeurigheid en volledigheid. 

In 2018 hebben we samen met andere corporaties (in Aedes werkgroep) onderzocht wat er precies in zo’n virtueel model moet zitten om ons proces planmatig onderhoud efficiënter uit te kunnen voeren. Dit heeft een nieuwe zogenaamd Informatie Leverings Specificatie (ILS) opgeleverd. Een lijst met welke data waar in het model moeten staan om ze goed te kunnen gebruiken. We hebben één van onze eerste BIM-modellen laten verrijken met deze data, zodat we komend jaar kunnen zien of het plannen en uitvoeren van groot onderhoud inderdaad efficiënter en preciezer kan.

Ook hebben we ons kantoor aan de Arlandaweg op basis hiervan laten modelleren. Tegelijk hebben we onze voorschriften (protocol) en contractstukken zo aangepast dat de informatie bij alle projecten die nu starten, gelijk goed in het model worden gezet. Zodat we ze later voor planmatig onderhoud kunnen gebruiken.