In woningen van goede kwaliteit

Duurzaamheid

 
“Lagere stookkosten en comfortverbetering van onze woningen vinden wij heel belangrijk, want dit draagt bij aan het woongeluk van onze huurders.”

Wij zijn een duurzame corporatie en dragen vanuit onze intrinsieke motivatie bij aan een leefbare planeet en stad. Bovendien zijn lagere stookkosten en comfortverbetering voor onze huurders belangrijk voor ons, want daarmee dragen we bij aan het woongeluk van onze huurders.

Onze visie

Ons vastgoed moet zo min mogelijk energie en grondstoffen gebruiken. Wij willen ons vastgoed zo milieuvriendelijk en energiezuinig als mogelijk beheren. We beperken stapsgewijs het gebruik van fossiele brandstoffen om in 2050 CO2 neutraal en circulair te zijn. We verminderen het energieverbruik van onze huidige woningen en ontwikkelen gasvrije nieuwbouw. We doen experimenten met circulaire materialen. We leggen onze ambities vast in beleid en voeren dit ook door in projecten. We staan open voor innovatie en samenwerking. Onze inzet op milieu is daarmee veel breder dan alleen het halen van goede energielabels. Onze visie op milieu heeft dan ook vijf belangrijke pijlers:

  • Van energiezuinig naar CO2 neutraal
  • Hergebruik van materialen
  • Bewoners wonen milieubewust
  • Samenwerken met duurzame partners
  • Een milieubewuste organisatie

De doelen

Het klimaat verandert als gevolg van de CO2 - uitstoot en grondstoffen worden schaarser. Het klimaatverdrag van Parijs zorgde in Nederland en Amsterdam voor een aantal afspraken en doelen. Deze zijn vastgelegd in onder andere de greendeal en city deal Amsterdam aardgasvrij en het rijksbrede programma Nederland circulair in 2050. Aedes en het WSW hebben de sector gevraagd een plan van aanpak op te stellen hoe in 2050 CO2 neutraliteit bereikt wordt. Wij hebben daar circulariteit aan toegevoegd. Eind 2017 lag dit plan er. De hoofdlijnen zijn: het reduceren van energie en grondstoffen en het gebruiken van duurzame energie en materialen. Omdat er veel innovaties plaatsvinden en we zo min mogelijk desinvesteringen willen doen is dit geen statisch plan. We zijn hierin vernieuwend en creatief. Dat geldt ook voor de manieren waarop we samenwerken met partners. 

Projecten in 2018

In 2018 zijn er projecten en pilots opgestart. Er is beleid ontwikkeld over elektrisch koken, zonne- en windenergie, over nul-op-de-meter woningen en circulair werken. Er is beleid ontwikkeld over elektrisch koken, zonne- en windenergie, over nul-op-de-meter woningen en circulair werken. Er zijn ook concrete projecten gestart en opgeleverd. Ons oude hoofdkantoor in Amsterdam Noord waar Starters Up/Noorderliefde is ontwikkeld, is circulair getransformeerd. Elzenhagen, een project met tijdelijke woningen, werd ook circulair ontwikkeld. De eerste bewoners hebben in december hun huurcontract getekend. We onderzoeken of het sloop/nieuwbouwproject Fridtjof Nansenhof circulair gesloopt en gebouwd kan worden. In Uithoorn is er een mutatiewoning zo veel mogelijk circulair opgeknapt. En voor de renovatie van het Rivierenhuis is ook gekozen voor een circulaire werkwijze. Daarnaast zijn we betrokken bij de ontwikkeling van een circulaire keuken. 

Tegelijkertijd werkt het kabinet met veel betrokken organisaties aan een Klimaatakkoord. Voor woningcorporaties is daarin een belangrijke rol bedacht. We zaten daarom aan de klimaattafel voor de gebouwde omgeving. 

Van energiezuinig naar CO2 neutraal

Met renovaties en ons onderhoud maken we onze woningen steeds energiezuiniger. We hebben nog steeds veel woningen die minder goed scoren in de energie index. Deze willen we versneld wegwerken. Met het project 'Samen verduurzamen' maken we extra vaart. De komende jaren maken we 10.000 extra woningen energiezuiniger, waardoor we in 2023 gemiddeld op label B uitkomen. We beginnen met de minst energiezuinige woningen. Vooral woningen met een E, F of G Met het project 'Samen verduurzamen' maken we extra vaart.energielabel pakken we aan. Het draait om drie vormen van besparen: energie, geld en het milieu.  

Hergebruik van materialen

Wij kiezen voor materialen die opnieuw te gebruiken zijn. En de materialen die vrijkomen bij onderhoud, renovatie of sloop willen wij hoogwaardig hergebruiken. Dit is niet alleen duurzaam maar het voorkomt ook het onnodig afvoeren en later weer opnieuw aanvoeren van grondstoffen. Alles wat we niet kunnen hergebruiken voeren we af naar een erkende verwerkingsinrichting. Dit bedrijf maakt er weer nieuwe bouwmaterialen van. Dit is een belangrijk nieuw thema in onze milieuvisie. Met een leverancier zijn we al geruime tijd in gesprek over het aanbieden van circulair witgoed. In 2018 hebben we gewerkt aan het concretiseren van de mogelijkheden. We verwachten dat we in 2019 dit product aan onze huurders te kunnen aanbieden. 

Bewoners wonen milieubewust

Wij zien dit als een gezamenlijk doel. Wij kunnen immers een duurzame woning leveren, maar het is uiteindelijk aan de bewoner om ook echt duurzaam te wonen. DaarSinds 2018 informeren we actief bewoners over Woonenergie, een groene energieleverancier speciaal voor bewoners van woningcorporaties.  helpen we ze graag bij. We informeren onze klanten zo goed mogelijk over wat wij doen aan duurzaamheid en energiebesparing. Ook helpen we ze om zelf duurzaam te worden. Sinds 2018 informeren we actief bewoners over Woonenergie, een groene energieleverancier speciaal voor bewoners van woningcorporaties. 

Samenwerken met duurzame partners

We kiezen voor duurzaamheid. En verwachten dat ook van onze partners. In 2018 deden we een enquête onder onze aannemers over in hoeverre zij al circulair werken. Hierna zijn we in gesprek gegaan met leveranciers om van elkaar te leren en samen te werken.

Verder werken we alleen met FSC gecertificeerde aannemers. We roepen ook andere corporaties en opdrachtgevers op dit te doen. 

Een milieubewuste organisatie

Milieubewuste mensen vormen samen een milieubewuste organisatie. Dit zie je terug in onze bedrijfsvoering, ook wij gebruiken zo weinig mogelijk energie en de We willen een voorbeeld zijn, in grote en kleine dingen.energie die we gebruiken is duurzaam. We willen een voorbeeld zijn, in grote en kleine dingen. Zoals het verder verduurzamen van onze mobiliteit en het scheiden van afval. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid maken wij alle medewerkers weer extra bewust van duurzaamheid. We inspireren mensen om zelf bij te dragen aan een beter milieu.