In woningen van goede kwaliteit

Aangepast en toegankelijk

 
“Kleine aanpassingen kunnen er al voor zorgen dat mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven.”

Wij verbeteren continu de toegankelijkheid van onze gebouwen. Zo kunnen huurders met een fysieke beperking en oudere huurders zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen.

De gebouwen

We passen de algemene ruimten van onze gebouwen aan. Wij halen hoogteverschillen weg, verbeteren de verlichting en plaatsen automatische deuropeners. En is er ruimte? Dan maken we plaats voor het opladen van scootmobielen. In 2018 verbeterden we de toegankelijkheid in zes complexen met in totaal 577 woningen. We selecteren daarvoor complexen die een lift hebben en in de nabijheid van voorzieningen zijn. Drie in Amstelveen, één in Amsterdam, één in Ouder Amstel en één in Uithoorn.

Kleine aanpassing groot plezier

Kleine aanpassingen kunnen er al voor zorgen dat mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven. Op onze website staan 27 soorten aanpassingen met een pictogram en uitleg. Bij elke aanpassing staat of huurders hiervoor bij ons terecht kunnen of bijvoorbeeld bij de gemeente. Het merendeel van de aanpassingen moet de huurder zelf betalen. Aanpassingen die niet gebruikelijk zijn, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die de gemeente uitvoert. De gemeente bepaalt of er een eigen bijdrage moet worden betaald en hoe hoog die bijdrage is. Is het materiaal eenvoudig bij bouwmarkten te verkrijgen? Dan vergoedt de gemeente de aanpassing vaak niet.

Bijzondere woningen

Iedereen moet bij ons terecht kunnen. In overleg met de gemeenten zorgen wij ervoor dat we voldoende bijzondere woningen aanbieden om aan de vraag te voldoen. Zo hebben wij rolstoelwoningen en woningen die door hun aard bijzonder geschikt zijn om aan ouderen toe te wijzen. Ook hebben wij drie complexen met Fokuswoningen; twee in Amsterdam en één in Amstelveen. In Fokuswoningen kan de bewoner met een grote fysieke beperking in vrijheid wonen. De stichting Fokus levert 24 uur per dag op afroep assistentie bij de dagelijkse levensverrichtingen.