In prettige buurten

Samenwerken in de wijk

 
“We werken in alle wijken zo veel mogelijk samen met andere organisaties.”

Wij werken in alle wijken zo veel mogelijk samen partners. Soms voor een specifieke buurt, soms voor een hele gemeente en soms in ons hele werkgebied. We proberen structurele samenwerkingsverbanden aan te gaan met wijkpartners. Dit zijn organisaties die sterk betrokken zijn bij de buurt. En waarvan de activiteiten passen bij onze doelen en verantwoordelijkheden. Zo zetten wij vooral in op een schone en veilige buurt, waar het prettig wonen is. En wij stimuleren zelfredzaamheid, samenwerking en sociaal eigenaarschap van de bewoners.

Wij merken dat veranderingen het best op hun plek vallen als we dit samen doen met bewoners, gemeente, politie, opbouwwerk (onderdeel van welzijnswerk), vrijwilligers en anderen.

Buurtstrategie

Elke buurt vraagt om een andere aanpak. Sinds 2017 maken we voor buurten die het slechtst scoren op leefbaarheid een buurtstrategie. Dat doen we samen met bewoners en organisaties uit de buurt. Wij merken dat veranderingen het best op hun plek vallen als we dit samen doen met bewoners, gemeente, politie, opbouwwerk (onderdeel van welzijnswerk), vrijwilligers en anderen. Met de buurtstrategie in de hand werken we dan gezamenlijk drie tot vijf jaar aan de wijk. Zo kan iedereen vanuit dezelfde strategie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de buurt. We deden dit in Geuzenveld, Slotermeer, Osdorp Oost/Wildemanbuurt, Slotervaart Zuid, Volewijck, IJplein, Vogelbuurt, Venserpolder en Holendrecht.

Samenwerkingsafspraken

We maken met de wijkpartners afspraken, gericht op de lange termijn. We vinden het belangrijk dat we verantwoordelijkheid delen en samen aan de slag gaan. We leggen de afspraken vast in een overeenkomst en omschrijven wat wij leveren. Bijvoorbeeld een (bedrijfs)ruimte, huurkorting, ondersteuning en advies. In de overeenkomst leggen we ook vast wat onze wijkpartner in ruil daarvoor doet. 

Evaluatie van de resultaten

We evalueren elk jaar de samenwerking en de afspraken met onze wijkpartners. We bekijken jaarlijks of we doorgaan met een wijkpartnerschap.