In prettige buurten

Leefbaarheid en onderzoek

 
“We willen dat in 2020 minimaal 80% van de 84 buurten een 6,5 of hoger voor leefbaarheid krijgt van de bewoners. ”

Ons doel voor 2020 is dat minimaal 80% van de 84 buurten een 6,5 of hoger voor leefbaarheid krijgt van onze bewoners. Wij werken continu aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze buurten. We beginnen bij de wijken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. 

We vragen het de bewoners

In een uitgebreide enquête vragen wij aan bewoners met welke score zij onze dienstverlening, hun woning en de leefbaarheid van hun buurt waarderen. Als het gaat om leefbaarheid, vragen we specifiek naar zaken waar wij direct invloed op hebben: schoon, heel, overlast en veilig. Met de uitslagen van ons bewonersonderzoek maken wij een ranking van de wijken. De wijken die het slechtst scoren plaatsen we bovenaan; deze krijgen van ons de meeste aandacht.

In 2017 kregen nog 32 wijken een cijfer onder de 6,5. In 2018 waren dit er 30. In deze wijken zetten we onze middelen gericht en efficiënt in.

Resultaten uit het bewonersonderzoek

In 2018 zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten van het bewonersonderzoek van december 2017. Die lieten ten opzichte van het jaar ervoor helaas een minder positief beeld zien dan we hadden gehoopt: in negen wijken méér was de leefbaarheid onder druk komen te staan. Dat vertaalde zich in slechtere cijfers die bewoners uit In sommige wijken staat de leefbaarheid onder druk. die buurten gaven voor de leefbaarheid. Het bewonersonderzoek hebben we eerst grondig geanalyseerd en vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het maken van maatwerkplannen voor die buurten en complexen. Hiervoor hebben we in overleg met bewoners, gemeente en collega corporaties – onderzocht wat de belangrijkste problemen in een specifieke buurt zijn en wat mogelijke oplossingen konden zijn. We hebben vervolgens veel extra inspanningen geleverd, variërend van fysieke ingrepen aan het vastgoed tot acties om bewoners te stimuleren samen meer verantwoordelijkheid te nemen voor het schoon en veilig houden van hun woonomgeving. Ook zijn we in gesprek gegaan met de gemeente over het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

2018 konden we vervolgens afsluiten met een mooi resultaat. Uit de nieuwe bewonersenquête, die door ruim 13.000 bewoners is ingevuld (een respons van 42%), bleek dat vier buurten die in 2017 nog onder de 6,5 scoorden, in 2018 gestegen waren in de waardering van de bewoners: nu scoorden deze buurten boven de 6,5. Voor 2018 hadden we ons tot doel gesteld dat we vier buurten boven de 6,5 zouden krijgen en dat is dus gelukt. We wilden echter ook dat andere buurten niet zouden afzakken tot onder 6,5 en dat is niet gelukt want er zijn twee buurten dit jaar helaas onder 6,5 gezakt. Dat is jammer. Maar al met al toch een positief resultaat. Ten opzichte van de meting van 2017 laat 2018 zien dat we een stabilisatie en lichte verbetering hebben weten te bereiken.