In prettige buurten

Actief in de wijk

 
“Bewoners die zich actief inzetten voor hun eigen leefomgeving, spreken ook hun buren aan en motiveren ze hetzelfde te doen.”

Wij zijn actief in de wijk en ondersteunen graag bewoners die zelf aan de slag gaan met hun buurt. We stimuleren sociaal eigenaarschap en zelfbeheer. Kwetsbare huurders worden door ons geholpen. We handhaven - als dat nodig is - de regels en afspraken. Met 'Eigen Haard in de wijk' dragen wij met verschillende thema's bij aan de wijk.

Formele participatie

Volgens de Overlegwet betrekken wij bewoners bij ons beleid en beheer. We stimuleren bewoners zich te verenigen in bewonerscommissies. Met hen praten we over hun gebouw, straat of wijk. Daarnaast zijn we regelmatig in gesprek met lokale huurdersorganisaties waarmee we de meer lokale aangelegenheden bespreken. De lokale huurdersorganisaties zijn verenigd in de huurdersfederatie Alert. Met hen overleggen we zaken als de jaarlijkse huurverhoging en beleidsvoorstellen.

Functionele participatie

We zoeken ook naar andere, minder formele manieren om bewoners aan te haken. Want er zijn ook huurders die wel actief willen zijn in hun buurt, maar niet een officiële vertegenwoordiger van hun buren willen zijn. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een bewoner als wijkvrijwilliger die een wijkbeheerder helpt. Of buren die gezamenlijk de gemeenschappelijke tuinen beheren. We stimuleren graag buren die zelf activiteiten willen organiseren in de buurt, al dan niet in onze buurtkamers. We zoeken ook de samenwerking op met organisaties die actief zijn in de wijk: onze wijkpartners

  2018  2017 
 Wijkvrijwilligers 134  144 
 Actieve bewonersgroepen 37 30 

 

Samen schoon & groen

Het is fijn wonen als het gebouw en de omgeving schoon en opgeruimd zijn. Belangrijk hierbij zijn de gemeenschappelijke ruimten - bijvoorbeeld portieken en trappenhuizen. Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor, uiteraard helpen wij ze die verantwoordelijkheid te nemen. In 2018 zijn wij gestart om onze schoonmaak verder te professionaliseren en hebben wij extra ingezet op ‘schoon’ in alle buurten. We inspecteerden honderden portieken en organiseerden opruimacties met bewoners. We boden bewoners nieuwe schoonmaakcontracten aan en lieten eenmalige schoonmaakbeurten uitvoeren. We stimuleerden bewoners om zelf aan de slag te gaan en hierover goede afspraken te maken met elkaar. We organiseerden bij de stadsdelen extra mankracht voor het weghalen van rommel en zwerfvuil. BewonersIn 2018 zijn wij gestart om onze schoonmaak verder te professionaliseren en hebben wij extra ingezet op ‘schoon’ in alle buurten. hebben overigens veel invloed op het schoonmaakwerk. De lijnen naar de schoonmaker zijn kort en zo kunnen zij rechtstreeks klachten of complimenten delen. Als we schoonmaak inkopen geven we voorrang aan bedrijven die actief samenwerken met bewoners. Want mensen die zich inzetten voor hun eigen omgeving, spreken ook hun buren aan en motiveren ze hetzelfde te doen. Ook stimuleren wij zelfbeheer en zeggenschap van bewoners bij het onderhouden van binnentuinen en het groen rondom de woningen.

Veilig 

Fysieke maatregelen, zoals verlichting, het afsluiten van portieken of cameratoezicht, zijn belangrijk om inbraken tegen te gaan. In een groot aantal woningen zijn sloten aangebracht die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarnaast hebben wij, daar waar het echt noodzakelijk is en alle andere middelen zijn uitgeput, (tijdelijk) beveiligingscameras aangebracht. Door dit soort maatregelen creëren we veiligere woningen en geven we bewoners een prettiger gevoel over hun omgeving. 

Prettig samenleven

Wij heten nieuwe huurders, die een extra steuntje in de rug nodig hebben, welkom met een persoonlijk gesprek. We geven ze uitgebreide informatie en spreken de regels van het huurcontract door. Ook vertellen we ze over hun nieuwe buurt. 

Nieuwe huurders informeren we over de afspraken die met de buren zijn gemaakt en hoe buren rekening met elkaar houden. Zo weten nieuwe huurders wat er van ze We vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners goed ‘landen' in de nieuwe woning en buurt. verwacht wordt en wat ze van hun buren mogen verwachten. We vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners goed ‘landen' in de nieuwe woning en buurt. Dat maakt het thuis voelen in een buurt en het samenleven met buren makkelijker en leuker en het kan helpen onbegrip, overlast en problemen te voorkomen. In 2018 voerden we veel van deze gesprekken met statushouders maar ook met andere kwetsbare huurders (Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk). Zij krijgen vaak letterlijk met 'een wereld van verschil' te maken en kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Vaak maken we in geval van statushouders ook een koppeling naar actieve bewoners(groepen) of buurtorganisaties.

Energiebewust Wonen

Duurzaamheid staat bij Eigen Haard hoog in het vaandel. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de bewoners. Op verschillende plekken in de wijk werken wij aan onze energie-ambities met externe partners. Zo hebben wij in 2018 bespaaradvies aan huis gegeven via huisbezoeken in  In 2018 zijn er maar liefst 1295 bespaaradviezen gegeven.samenwerking met !Woon en Nuon. Na het project Samen Verduurzamen (SaVe), waarbij verschillende woningen technisch zijn verduurzaamd, hebben we de bewoners voorzien van een bespaarbox. Deze box bevat middelen en tips om duurzaam om te gaan met het energieverbruik van de woning. Tot slot zetten wij ook energiecoaches in: huurders die hun buren alles leren over energiebesparing. Doordat de energiecoaches mensen uit de buurt zijn, kennen ze het gebouw, de woningen, de apparatuur en hun buren. Ze komen gratis, gemakkelijk en informeel langs voor advies. In 2018 zijn er maar liefst 1295 bespaaradviezen gegeven. 

Wijkbeheerders en huismeesters

Wijkbeheerders en huismeesters zijn dagelijks in de wijk. Ze kunnen snel reageren en zorgen ervoor dat de algemene ruimten schoon, heel en veilig zijn. Ook helpen ze het contact tussen buren te vergroten. Onze bewoners betalen hieraan mee. We overtuigen bewoners graag van de meerwaarde van een wijkbeheerder of een huismeester, zeker daar waar de leefbaarheidscijfers aanleiding gaven. In 2018 waren 21 wijkbeheerders en 16 huismeesters actief. Hier betaalden 42 VvE’s en 10.738 huurders aan mee.