In prettige buurten

 
Onze woningen staan in ruim 80 buurten. En elke buurt heeft zo zijn sterke en zwakke punten.

Onze woningen staan in ruim 80 buurten. Elke buurt heeft zo zijn sterke en zwakke punten. In sommige buurten gaat het vanzelf goed, andere buurten hebben hulp nodig. Elk jaar onderzoeken we onze wijken en gaan we na waar extra inzet nodig is. We maken een verdeling in

  • Reguliere wijken
  • Inzetwijken
  • Interventiewijken

Schone en veilige wijk

In reguliere wijken zorgen we voor een goed verzorgde, schone en veilige wijk. In inzet- en interventiewijken doen we dit ook maar voeren we extra activiteiten en projecten uit. We verhogen onze inzet waar dat nodig is, bijvoorbeeld met wijkbeheerders of huismeesters.

Wij hebben in 2018 veel aandacht besteed aan het schoon krijgen en houden van de algemene ruimten in onze woongebouwen. Er is een werkgroep opgezet die diverse (pilot) acties heeft gehouden in het Millingenhof in Amsterdam Zuidoost. De ingrepen varieerden van het (herhaaldelijk) informeren over de regels rondom het aanbieden van huis- en grofvuil, tot aan extra schoonmaakacties en een strenger toezicht door onze wijkbeheerders. Als slotstuk zijn de trappen in het najaar voorzien van een coating zodat de trappenhuizen er niet alleen beter uitzien maar ook makkelijker schoon te maken zijn. Het is nu aan de bewoners om ervoor te zorgen dat het gemeenschappelijke deel van het portiek schoon blijft. De wijkbeheerders hebben daarbij zowel een stimulerende rol richting bewoners, als ook een handhavende als het niet goed gaat. Wij hebben in 2018 veel aandacht besteed aan het schoon krijgen en houden van de algemene ruimten in onze woongebouwen.

Samenwerking met bewoners

In alle wijken zoeken we de samenwerking met de bewoners. Buurtgenoten maken namelijk de buurt en bewoners weten zelf heel goed wat er nodig is. We betrekken ze dan ook zoveel mogelijk bij wat wij doen in de wijk en ondersteunen het liefst bewoners die actief aan de slag willen in hun buurt.

Buurten versterken

Een gevarieerd woningaanbod zorgt voor een gemengde buurt en een gemengde buurt blijkt prettiger om in te wonen. Hoe we onze woningen en bedrijfspanden inzetten hebben invloed op de maatschappelijke ontwikkeling van 'onze' buurten. In een aantal wijken is weinig ruimte voor bewoners met meer draagkracht. Om die buurten te versterken, verhuren we daar meer betaalbare middensegment huurwoningen of verkopen we woningen. Er zijn ook buurten met weinig sociale huurwoningen. Daar houden we ons woningaanbod juist overwegend sociaal. Soms is slopen en nieuw bouwen een goede aanpak. Door onze bedrijfsruimten passend te verhuren - het liefst aan ondernemers die bijdragen aan de wijk - dragen we bij aan de buurteconomie. Zo stimuleren we gemengde bewoning en levendigheid in de buurt.