Betaalbaar wonen

Passend huren en wonen

 
“Een woning moet passen bij de huurder en het inkomen.”

Wij willen dat onze woningen goed passen bij onze huurders en het inkomen. Woningen met de laagste huren gaan naar mensen met de laagste inkomens. Ook in 2017 hebben wij passend toegewezen. We kijken naar de hoogte van de huur, de inkomensgrens huurtoeslag, de grootte van het huishouden, het inkomen en de leeftijd. Minstens 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag krijgt een woning onder de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zo zorgen we er voor dat mensen een woning huren die bij het gezin en het inkomen past. 

Wat past 

Onderstaande tabel geeft weer welke huur past bij huurders met recht op huurtoeslag.

Huurder Inkomensgrens
Huurtoeslag
Huur tot
€ 592,55
Huur tot
€ 635,05 
Huur tot
€ 710,86  
 1 persoon  € 22.200  Past  Past niet  Past niet
 2 personen  € 30.150  Past  Past niet  Past niet
 2 personen 65+ €  30.175  Past  Past niet  Past niet
 3 of meer personen  € 30.150  Past  Past  Past niet
 3 of meer personen 65+  € 30.175  Past  Past  Past niet

 

Woonlastenakkoord

In 2016 sloten de gemeente, de woningcorporaties van Amsterdam en de huurdersvereniging Amsterdam een woonlastenakkoord. De gemeente komt Amsterdammers met een laag inkomen en een hoge huur drie jaar tegemoet. Vanaf 2019 dragen de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur, of bieden ze een alternatief voor betaalbare huisvesting (verhuisregeling). Vanaf augustus 2017 kregen zo’n 1.400 huurders, die langdurig een laag inkomen en in verhouding hoge huur hebben, tijdelijk een tegemoetkoming van de gemeente. De korting varieerde - afhankelijk van de hoogte van de huur en huishoudsamenstellingen - van een klein bedrag tot € 126  per maand.

Het resultaat

Huur  Toegewezen
Tot € 592,55 1.869
Van € 592,55 tot € 635,05  295
 Van € 635,06 tot € 710,68  524
 Vanaf € 710,69  631