Betaalbaar wonen

Doorstromen

 
“We zorgen er voor dat de huur past bij de gezinssamenstelling en levensfase van onze huurder. En past dit niet meer? Dan vinden wij het gerechtvaardigd om in actie te komen. ”

Wij denken dat meer dynamiek in de woningmarkt een oplossing is. Op een aantal manieren proberen wij beweging te creëren. Wij willen dat sociale huurwoningen terecht komen bij die mensen die dat het hardst nodig hebben. Daarom motiveren wij huurders naar alternatieven te kijken.

Doorstromen

Ongeveer een kwart van de huurders van een sociale huurwoning heeft een hoger inkomen dan de inkomensgrens. Wij vragen deze huurders door te stromen naar een woning die beter bij hun inkomen past. Of het nu een huurwoning in het middensegment is of een koopwoning. Want voor elke huurder die wij kunnen motiveren te verhuizen, komt er een sociale huurwoning vrij. Wij verleiden onze huurders hun sociale huurwoning achter te laten en te kiezen voor een betaalbare huurwoning in het middensegment.
Wonen in en rondom Amsterdam is duur. Daarom proberen wij de kansen voor deze groep te vergroten. Door onze koopwoningen en onze huurwoningen in het middensegment betaalbaar aan te bieden. Met onze Woonladder maken we de zoektocht een stuk makkelijker. Huurders geven hun woonwensen op en wij sturen ze het aanbod dat daar bij past. We geven mensen die een sociale huurwoning achterlaten voorrang op onze alternatieven. Soms kunnen we doorstromers tijdelijk korting geven, om zo te wennen aan de nieuwe huur.
Maar liefst 53 % van onze middensegment huurwoningen verhuurden wij in 2017 aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. 

Woningruil

Door te ruilen van woning kunnen huurders - zonder wachtlijst - op zoek naar een woning die beter bij ze past. In 2017 konden 93 van onze huurders verhuizen door hun woning te ruilen. En dat faciliteren we graag. Daarom zorgden we er voor dat ruilen makkelijker werd. Daarnaast werkten we mee aan de huisje huisje app . Een perfecte - en een hele leuke - manier om een woning en een ruilpartner te vinden. Hier communiceerden we veel over. Met de app stimuleren we het 'zelf organiserend vermogen' van onze huurders. Dit wierp zijn vruchten af. De app werd maar liefst 35.000 keer gedownload. En is er een match? Dan kunnen huurders samen onderzoeken of woningruil een optie is. In 2017 kwamen er 1.850 matches uit. 

Van Groot naar Beter

In 2017 verruilden 42 huurders hun te grote woning voor een woning die beter bij hen past. Bijvoorbeeld mevrouw Staats, die na 45 jaar naar een betere woning in Osdorp verhuisde. Grote woningen zijn voor grote gezinnen. En als het gezin verandert - bijvoorbeeld wanneer de kinderen het huis uit gaan - kunnen onze huurders gebruik maken van onze regeling 'van groot naar beter'. Zo kunnen ze hun te grote woning verruilen voor een beter passende woning. Waar ze dan ook voorrang op krijgen. 

Grote woningen zijn voor grote gezinnen. Dit heeft ook als voordeel dat zij in een beter passende woning vaak langer thuis blijven wonen naarmate ze ouder worden. In Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn bestaat de regeling al langer. In de gemeente Ouder Amstel is de regeling dit jaar ingevoerd. We brengen 'van groot naar beter' steeds meer onder de aandacht van onze huurders. En we vereenvoudigden het proces, zodat het voor onze huurders makkelijker te regelen is. En hier gaan we mee door.

Voor jongeren

We zoeken de oplossing ook in nieuwe contractvormen. Zo kunnen jongeren bij ons tijdelijk een woning huren. Een deel van onze woningen is hier speciaal voor bestemd. Zo krijgen jongeren - tot 28 jaar - de kans tijdelijk van ons te huren en zo een start te maken. In die vijf jaar kan veel gebeuren. De inschrijfduur voor een sociale huurwoning loopt door. Het inkomen kan groeien, zodat andere woningen binnen bereik komen. Of in de tussentijd worden andere keuzes gemaakt in jonge levens. Doorgaans vinden jongeren op tijd een andere woning. En komt de jongerenwoning weer beschikbaar. 

Grote woningen voor gezinnen

Met een Friends-contract bepalen huurders zelf met wie ze een woning delen. Woningzoekenden konden zo - samen met vrienden - een woning huren. Drie huurders zijn verantwoordelijk voor de woning en de huur. Hier gebruikten we grotere huurwoningen uit het middensegment voor. Om zo met één woning drie woningzoekenden van woonruimte te voorzien. Door nieuwe inzichten evalueerden we in 2017 het “Friends”-experiment. Gezinnen met een laag inkomen hebben steeds meer moeite om een passende woning te vinden. Daarom kiezen we er nu voor deze - vaak grotere - woningen aan te bieden aan gezinnen. Dus daar waar we in 2016 nog 96 friends-woningen verhuurden, zijn het er in 2017 nog maar 15.