Zo veel mogelijk mensen wonen betaalbaar

 
Wij zetten in op extra woningbouw én meer dynamiek in de woningmarkt.

Wij willen dat zo veel mogelijk mensen betaalbaar wonen in ons werkgebied. We werken hier op verschillende manieren aan. Wij zetten in op extra woningbouw én meer dynamiek in de woningmarkt. 

Betaalbare woningen

Meer dan 30% van de sociale huurwoningen die wij nieuw verhuren heeft een huur onder € 500. Wij willen dat in 2015 minstens 90% van onze woningen sociaal verhuurd wordt. En de rest verhuren wij in het middensegment met een huur onder de € 1.000. Dit gaat niet ten koste van het aantal sociale huurwoningen. Ons beleid zorgt er voor dat de verdeling onder de huurprijsklassen ongeveer gelijk blijft. Onze wensportefeuille past bij de woonbehoeften in ons werkgebied. 

Meer woningen

De komende vijf jaar willen wij groeien. Daarom zetten we in op nieuwbouw. En soms kopen we woningen aan. Zo zorgen we er voor dat er meer woningen beschikbaar komen. We willen onze woningen betaalbaar houden. Daarom bouwen we steeds vaker kleinere en eenvoudigere woningen. Met een goede basiskwaliteit. We verkopen zo min mogelijk huurwoningen, alleen als de leefbaarheid van de buurt daar om vraagt. We investeren in de eerste plaats in de gemeenten waar wij al sterk aanwezig zijn. Daarnaast breiden we uit naar het noordelijk deel van de Haarlemmermeer. We focussen op betaalbaarheid in de sociale huur én het middensegment. 

Passend huren en wonen: de juiste woning bij de juiste mensen

Wij verhuren meer dan 75% van onze sociale huurwoningen aan mensen die recht hebben op huurtoeslag. De andere 25% van onze sociale huurwoningen komt terecht bij mensen die boven de huurtoeslaggrens maar onder de inkomenseis zitten. Onze middensegment woningen verhuren wij aan mensen met de laagste middeninkomens. Want ook deze groep maakt op onze woningmarkt nauwelijks kans op een - voor hen betaalbare - woning. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar niet voldoende voor een woning op de vrije markt. 

Dynamiek in de woningmarkt

Wij verleiden onze huurders met een hoger inkomen hun sociale huurwoning achter te laten en te kiezen voor een betaalbare huurwoning in het middensegment.

We zorgen er voor dat de huur goed past bij de gezinssamenstelling en levensfase van onze huurder. En past dit niet meer? Dan vinden wij het gerechtvaardigd om in actie te komen. Want de meeste betaalbare woningen zijn er voor degenen die dat nodig hebben. Zo'n 25% van de huurders van een sociale huurwoning heeft een hoger inkomen. We motiveren ze door te stromen en hun sociale huurwoning achter te laten. Zo komt deze weer beschikbaar voor mensen die dit echt nodig hebben. Wonen in onze omgeving is duur. Daarom zorgen wij er voor dat onze koopwoningen en huurwoningen in het middensegment voor deze groep betaalbaar blijven. Ook bij verhuur in het middensegment geven wij voorrang aan mensen met de laagste inkomens. En aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. 

Flexibiliteit huurstelsel

Omdat er sprake is van grote schaarste aan sociale huurwoningen en middensegment woningen in ons werkgebied staan wij open voor vernieuwing van het huurstelsel. Bijvoorbeeld door meer flexibilisering van het huurstelsel. Wij nemen deel aan federatief onderzoek naar de mogelijkheden, en de voor- en nadelen hiervan.