Wij verhuren

Sociale huurwoningen

 
“De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. ”

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. De wachttijd op een woning is daardoor hoog. We stimuleren de doorstroming, zodat het verloop groter wordt en er meer mensen een kans krijgen op een woning. Wij maakten dit jaar 2.706 nieuwe huurders blij met een sociale huurwoning. 

De wachttijd verschilt per gemeente

Er is een flinke woon- of inschrijfduur nodig om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Opnieuw stijgt de wachttijd. De gemiddelde wachttijd voor starters is in 2017 op een recordhoogte van bijna 12 jaar. Ruim anderhalf jaar langer dan het jaar er voor. Mensen die willen verhuizen naar een andere sociale huurwoning wachten maar liefst bijna 21 jaar. De wachttijd van onze huurders is vergelijkbaar met die van huurders bij andere corporaties in ons werkgebied. 

Verloop

In onze regio blijft men over het algemeen lang in hetzelfde huis wonen. In 2017 hebben iets meer huurders hun woning opgezegd dan in 2016. Dit komt vooral door het aantal mensen dat moest verhuizen vanwege de sloop van hun woning. 

  2017  2016 
 Aantal opzeggingen 2.994 2.820
 Mutatiegraad  5,8%  5,5%

 

Leegstand

Wanneer er voor een woning geen huur binnenkomt, dan noemen we dat leegstandsderving. Leegstand heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld de periode waarin een woning leeg staat wanneer een huurder vertrekt en een nieuwe huurder de woning betrekt. Maar ook bij onderhoud, renovatie of sloop. Leegstandsderving wordt gemeten in het percentage niet inbare huur. We hebben een aantal jaren flink gestuurd om de leegstand zo laag mogelijk te krijgen. En dat is in de cijfers terug te zien. Het laatste jaar is de leegstand stabiel. Het percentage leegstand was voor sociale huurwoningen 1%. Net zo laag als in 2016.