Wij verhuren

Parkeren

 
“Er werden in 2017 meer dan 800 nieuwe huurcontracten getekend.”

We verhuren verschillende soorten ruimten voor parkeren en berging. Binnen en buiten, garageboxen, parkeerplaatsen in garages en plaatsen voor scooters, fietsen en/of motoren. Er werden in 2017 meer dan 800 nieuwe contracten getekend.

De markt

Waar - nu nog - gratis op straat geparkeerd kan worden ligt een uitdaging. Hier verleiden we potentiële huurders door nieuwe producten aan te bieden, zoals elektrische oplaadpunten. We zetten in op social media en experimenteren met nieuwe reclame vormen op locatie en vinden hier dan ook meer en meer nieuwe huurders. Ook vragen we aan huurders wat de reden van een huuropzegging is, zodat we in de toekomst nog beter kunnen inspelen op de wensen.  

Duurzaamheid

We plaatsen steeds meer elektrische oplaadpunten en voorzien parkeergarages van energiezuinige installaties. Zo verbeteren we ons product en leveren we een bijdrage aan een schoner milieu. We hebben een duurzaamheidscheck gedaan in alle parkeergarages. De komende jaren gaan we investeren in onze parkeergarages. Tegelijkertijd kijken we naar de optimalisatie van het verlichtingsplan, zodat de veiligheid toeneemt.  

De cijfers

In 2017 nam de huuromzet toe en de huurderving af. Het aantal parkeerplaatsen nam toe door oplevering van nieuwbouwprojecten, waarin parkeerruimtes zijn meegebouwd. In 2018 verwachten we een verdere daling van de huurderving en toename van de huuromzet. 

2017  2016
Aantal parkeerplaatsen, garages en bergingen 5.429 5.293
Huuromzet € 4,3 miljoen € 4,1 miljoen
Huurderving 10,8% 12,9%