Over de huur

Huur betalen

 
“Wij konden 342 huisuitzettingen vanwege huurschuld voorkomen.”

We willen niet dat onze huurders in de problemen komen. Daarom zijn wij erg actief als er een huurachterstand ontstaat. We handhaven streng om problemen te voorkomen, werken met verschillende partijen door het vroeg signaleren van problemen en bieden ook de helpende hand als een huurder er zelf niet meer uit komt. Want niemand is er bij gebaat als een huurder zijn woning verliest vanwege een huurachterstand. Huisuitzetting is een uiterste maatregel, die wij liever niet gebruiken. Het druist in tegen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is voor de huurder een persoonlijk drama. Daar zijn we ons goed van bewust. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat huurders hun woning verliezen.

​Huurschulden voorkomen

We benaderen huurders met een achterstand in een vroeg stadium om te voorkomen dat de schuld verder oploopt. We zetten verschillende middelen in: SMS, herinneringen, betaalmails, telefonisch contact, een belcomputer en onze buitendienst. De huurachterstand moet te overzien blijven en niet overgaan in een problematische schuld. Zo blijft een oplossing binnen bereik. En blijven de kosten voor de huurder zo laag mogelijk.

Hulp bij betalingsachterstand

Zodra een huurachterstand ontstaat, bieden wij hulp. Hierin werken wij samen met gemeenten en hulpverleners. Zo werken wij met Vroeg Eropaf en Geregelde betaling. We melden huurders - met een huurachterstand van twee maanden - aan bij de gemeente. Hulpverleners zoeken contact met de bewoners om de - vaak meervoudige - problemen te bespreken. 

De cijfers

Onze inzet werkt. Door onze intensieve aanpak dalen de huurachterstanden. Het totale bedrag én het aantal huurders dat een achterstand heeft. Waar we in 2016 nog bij 478 huurders een ontruiming aanzeggen, deden we dit in 2017 396 keer. Een aanzegging is voor ons vaak een middel om de zaak in beweging te brengen. We doen er vervolgens alles aan om de uitzetting juist te voorkomen. In de meeste gevallen lukt dat. In 2017 hoefden wij nog maar 54 woningen daadwerkelijk ontruimen.