Wij verhuren

Midden segment huurwoningen

 
“De vraag naar betaalbare woonruimte is zeer hoog en het aanbod klein.”

Voor huishoudens met een middeninkomen - tot € 50.000 per jaar - is het buitengewoon moeilijk om aan een betaalbare huurwoning te komen. De vraag naar betaalbare woonruimte is in de metropoolregio Amsterdam zeer hoog en het aanbod klein. En de marktprijzen vertonen een stijgende lijn. Gemiddeld steeg de huur per m2 in Amsterdam tot € 22. Om onze woningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager middeninkomen - tussen € 36.798 en € 50.000 per jaar - houden wij onze huren laag ten opzichte van de markt. Daarom verhuren wij vooral vrije sector huurwoningen met een huur tot € 1.000, met een focus op woningen met een huur onder € 850. 

Meer betaalbare woningen in het middensegment

Er zijn meer betaalbare woningen in het middensegment nodig. Op dit moment verhuren wij 7 % van onze huurwoningen in het middensegment. Wij willen dit uitbreiden naar 10% in 2025. Bijna 95% van woningen is verhuurd in de huurklasse 'betaalbaar'. Opnieuw een flinke toename ten opzichte van vorig jaar (80%). We hebben dit mooie resultaat kunnen behalen door ons nadrukkelijk te richten op het toewijzingsbeleid. 

Nieuw verhuurd in 2017

Wij maakten in 2017 621 mensen blij met de sleutel van hun huurwoning in het middensegment.  21% van de woningen zijn nieuwbouwwoningen, vooral in Amsterdam en Uithoorn. 32% van de woningen zijn geliberaliseerde woningen. En 47% waren bestaande huurwoningen in het middensegment. Daarmee zette de tendens van het afnemen van liberalisaties door een verkleining van de liberalisatievijver zich voort in 2017. 

Doorstromen van sociale huur naar het middensegment

Met onze huurwoningen in het middensegment willen wij de doorstroming bevorderen. Daarom krijgen huurders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang op onze huurwoningen in het middensegment. Zo komen sociale huurwoningen beschikbaar voor diegenen die dat het hardst nodig hebben. Maar liefst 53 % van de middensegment huurwoningen is in 2017 verhuurd aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. 25% van de woningen werden verhuurd aan mensen die een sociale huurwoning van Eigen Haard achterlieten.

De cijfers 2017 2016
 Nieuwe huurcontracten 621  731 
Aantal opzeggingen 342 375
Mutatiegraad 8,1% 10,3%
 % woningen van het totaal  7,0% 6,0% 

 

Platform Amsterdam Middenhuur

In februari 2017 richtten wij - samen met vier andere woningcorporaties en vijf institutionele beleggers - het Platform Amsterdam Middenhuur op. De partijen willen voor 2025 minimaal 10.000 woningen bouwen met een huur tussen € 725 en € 1.000.