Wij verhuren

Bedrijfs Onroerend Goed

 
“Wij zoeken altijd naar ondernemers die hart voor de buurt hebben.”

Een prettige buurt heeft niet alleen een gevarieerd woningaanbod nodig. Ook moeten er voldoende voorzieningen zijn. Bijvoorbeeld winkels of een kantoorruimte, zodat bewoners in hun eigen buurt boodschappen kunnen doen en kunnen werken. En er moet plek zijn voor bijvoorbeeld de dokter, een kinderopvang en een buurtkamer. Daarom verhuren wij bedrijfsruimten. Wij kijken met een maatschappelijk oog naar hoe en waar we onze bedrijfs- en winkelruimten inzetten. Het is een instrument om de leefbaarheid te verbeteren en de buurteconomie in de wijk te stimuleren. Maar we willen ook financieel rendement op dit vastgoed, want het is een belangrijke bron van inkomsten. 

2017

Afgelopen jaren hebben we zoveel mogelijk bedrijfsruimte verhuurd en de leegstand teruggebracht. In 2017 lag het accent op een zinvolle invulling van onze bedrijfsruimte. We verhuren vooral aan ondernemers met een ‘Hart voor de buurt’. Ondernemers die iets toevoegen aan een buurt en de verbinding leggen met onze bewoners. Zo dragen we bij aan de veiligheid en levendigheid in de buurt. Ook deden we mee met het  BankjesCollectief. Zo maken we van de stoep een échte ontmoetingsplek voor bewoners en ondernemers.

De cijfers

Door de fusie met de stichting Stadsherstel nam het aantal bedrijfsruimten toe. Ook verkochten we bedrijfsruimte, zoals het zorgcomplex in Lisse omdat dit buiten ons kerngebied ligt. En transformeren we het kantoorgebouw aan de Strekkerweg in Amsterdam-Noord naar woningen.  De huurderving, veroorzaakt door leegstand, is sterk afgenomen. De huuromzet steeg, mede doordat we in 2017 circa 175 nieuwe huurovereenkomsten afsloten. 

2017  2016
Aantal bedrijfsruimtes 1.451  1.414
Huuromzet € 19,6 miljoen € 19,3 miljoen
Huurderving 4,8% 7,0%