Over ons

Onze strategie

 
“Elk jaar evalueren we onze strategie en onze prestaties. Zo zorgen we er voor dat we koers houden. ”
Onze strategie is kort en krachtig: “Eigen Haard streeft naar Woongeluk voor iedereen. Dat vullen we in door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen betaalbaar wonen, in woningen van goede kwaliteit, in prettige buurten. Daarbij  streven we naar tevreden klanten en betrokken belanghebbenden/stakeholders. Dat doen we met een wendbare organisatie en met oog voor onze continuïteit.”

 

Elk jaar houden we onze ondernemingsstrategie tegen het licht. En evalueren we onze prestaties. Zo zorgen we er voor dat we onze koers houden. Twee evenementen hebben een belangrijke functie: het Inside Out Event enhet Outside In Event.

Inside out

Tijdens het Inside Out Event bekijken we de voortgang op onze strategische doelen. Liggen we op koers? Moeten we temporiseren of versnellen? Welke ontwikkelingen in de omgeving spelen er en wat voor invloed hebben ze op ons? Deze bijeenkomst geeft input voor het opstellen van de kaderbrief, waarin het management de ondernemingsstrategie vertaalt naar jaarlijkse kaders voor de organisatie. Directie en management maken op basis daarvan de jaarplannen. Op 11 april organiseerden we het Inside Out Event. We spraken over de uitkomst van de verkiezingen, het medewerkersonderzoek en hoe we op koers liggen en welke acties er nodig zijn om koers te houden. Ook bespraken we waar de interne focus voor 2018 moet liggen. 

Outside in

Tijdens het Outside In Event bespreken we wat er speelt in onze omgeving en welke invloed dit heeft op onze organisatie. We vragen mensen buiten de organisatie om met ons mee te denken. En als het nodig is, dan stellen we onze ondernemingsstrategie bij. Dit jaar inspireerde Frank Suurenbroek ons met zijn visie over inclusieve wijken. We spraken ook over de gemeenteraadsverkiezingen.