Onze dienstverlening

Aedes Benchmark

 
“Een A voor bedrijfslasten en een B voor het huurdersoordeel.”

De AEDES Benchmark vergelijkt corporaties op verschillende prestatievelden. De benchmark werd voor het vierde jaar gedaan. Nieuw dit jaar waren de prestatievelden Onderhoud & Verbetering, Beschikbaarheid & Betaalbaarheid en duurzaamheid. Op elk prestatieveld kan een corporatie een A, B of C scoren. Een A staat voor bovengemiddeld, een B voor gemiddeld en een C voor onder het gemiddelde. Met de uitslag kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. 

A en B voor Eigen Haard

Wij gingen voor een A voor de bedrijfslasten en een B voor het huurdersoordeel. En dat is gelukt! Net als de eerste drie jaren - scoorden we een A op bedrijfslasten. De bedrijfslasten per woning zijn ten opzichte van de vorige benchmark met € 40 gedaald. Wij scoorden een B voor het huurdersoordeel. Voor ons een zichtbaar resultaat van twee jaar investeren in onze dienstverlening. Maar we zijn nog niet tevreden. Wij willen een 8,0 voor onze dienstverlening in 2020. Hier werken we dan ook hard aan. 

De score

 Onderdeel Eigen Haard Gemiddeld Onze score 
 Bedrijfslasten per woning € 727 € 790  A
Oordeel huurders met reparatieverzoek  7,5  7,5 B
Oordeel vertrokken huurders  7,7  7,4 B
Oordeel nieuwe huurders 7,2  7,5 C

 

Trots

We zijn trots op het resultaat. Wij vinden het oordeel van onze huurders ontzettend belangrijk. We werken dan ook hard aan het telkens verbeteren van onze dienstverlening. En dat werpt zijn vruchten af. We zitten opnieuw bij de koplopers in lage bedrijfslasten. De C die we kregen voor Duurzaamheid is geen verrassing. We zijn een grootstedelijke corporatie, met veel vooroorlogse en veel jaren 50/60 portieketagewoningen. Dat maakt de opgave groot. Die uitdaging gaan we aan, onze ambitie liegt er niet om. We maken dan ook extra vaart en verduurzamen vóór 2023 minimaal 12.000 woningen. 

Aan de slag

We gebruiken de uitslagen voor verdere verdieping. Wat leert dit ons. Wat kan beter. Wij kunnen hier weer mee aan de slag!