Over ons

Belanghebbenden

 
“Samen met huurders, organisaties en gemeenten bepalen we onze strategie en ons beleid.”

We leven in een tijd van verandering, de omgeving waarin wij werken is voortdurend in ontwikkeling. De huidige samenleving vraagt om bottom-up inbreng, coproductie en participatie. Dat vraagt om andere manieren van werken en vooral meer afstemming met onze bewoners en partners. Samen met huurders, huurdersorganisaties en gemeenten bepalen we onze strategie en ons beleid. We geloven dat we alleen zo de juiste keuzes maken en de juiste dingen doen. En we versterken ons maatschappelijk draagvlak. We maken duidelijke afspraken en zijn transparant. We zijn duidelijk in wat wij willen en wat we te bieden hebben. 

In dialoog

We zijn continu in dialoog met onze belangrijkste stakeholders: de gemeenten en onze huurders. We doen dat structureel en dagelijks bij de totstandkoming en de uitvoering van de prestatieafspraken. In dit tripartite overleg kunnen de drie partijen elkaar aanspreken op ieders verantwoordelijkheid in de uitvoering van de afspraken. De partijen zijn daarin gelijkwaardig en hebben elkaar nodig om dingen voor elkaar te krijgen en elkaars ambities te realiseren. 

Eén keer per jaar gaan we met de stakeholders dieper in op een actueel thema dat ons allen raakt. Dit jaar was dit de opvang van kwetsbare mensen in de wijk. Samen met gemeenten, corporaties, huurders en zorgpartijen spraken wij over dit complexe onderwerp. Ouderen en kwetsbare mensen met een beperkte zorgvraag moeten zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk blijven wonen. Soms leidt dit tot overlast voor de omwonenden, omdat de benodigde zorg ontbreekt. De problematiek is vaak zo ernstig dat de andere bewoners deze kwetsbare huurders niet meer kunnen ondersteunen. Ook is het goed nieuwe woonconcepten te ontwikkelen. Eigen Haard heeft de challenge ‘Woongeluk voor iedereen’ georganiseerd.

Visitatie en Stakeholderenquête

Binnen de sector is de vier-jaarlijkse visitatie hét instrument om onze maatschappelijke prestaties te verantwoorden aan onze stakeholders. Naar aanleiding van de visitatie 2015 zijn verbeterpunten en leerpunten benoemd in een Plan van aanpak. In juni 2017 peilden we met een enquête of onze stakeholders verbetering zagen over de afgelopen 2 jaar. Centraal stond de waardering voor onze visie en ambities (proces en inhoud) en de kwaliteit van de samenwerking. De enquête is ingevuld door 29 van de 61 uitgenodigde belanghebbenden. Voor de samenwerking in algemene zin kregen we een 7,3 gemiddeld als rapportcijfer. Vooral de bekendheid met en steun voor onze nieuwe visie en de waardering voor de lokale samenwerking springen in het oog. Verder is opvallend dat op geen enkel onderdeel achteruitgang wordt gezien. Belangrijkste conclusie die we trokken: We zetten door wat we al doen. Het verbeterpunt ‘doen wat je belooft’ geven we extra aandacht.