Als werkgever

De cijfers

 
“548 mensen zetten zich elke dag in voor onze klanten.”

 Samenstelling personeelsbestand 2017  2016 
Aantal fte  497,9 503,6
Aantal medewerkers  550  557
Instroom    36 47 
Uitstroom  45 41 
Verloop  8% 7% 
Stages  15  19
Mannen  270 285
Vrouwen  280 272 

 

 Leeftijden 2017  2016 
 Tot en met 24 jaar  3  7
 25 tot en met 35 jaar  82  80
 26 tot en met 45 jaar  152  163
 46 tot en met 59 jaar  250  251
 60 jaar en ouder  61  55

 

Ziekteverzuim  2017 2018 
in %  4,6  5,5