Over ons

Als werkgever

 
“We zorgen voor een professionele en prettige werkomgeving.”

Wij zien graag dat onze collega’s zich thuis voelen op het werk. Zo kunnen zij zich optimaal inzetten voor onze huurders, relaties en hun collega’s. Vandaag en morgen. We vragen iedereen in zichzelf te blijven investeren. Wij zorgen natuurlijk voor een professionele en prettige werkomgeving. We veranderen en leren continu. Zo benutten we onze capaciteiten beter. Wij zijn leergierig en flexibel. We leren van onze klanten, delen kennis en laten ons inspireren. 

Medewerkersontwikkeling

In 2017 deden we een medewerkersonderzoek. Dat deden we anders dan anders. We gingen met medewerkers in gesprek over wanneer zij een top-dag beleven op het werk en wat er dan gebeurt.

Duurzame inzetbaarheid

Wij investeren in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Vanuit de focus op woon- & werkgeluk dragen wij er actief aan bij dat medewerkers zich – nu en morgen – professioneel en met plezier kunnen inzetten. We gaan verder met het loopbaanadviescentrum (LOC), we zetten loopbaancoaches in en intensiveren het aanbod van de Corporatie Academie. Gecombineerd met de opleidingsbudgetten draagt dit bij aan de eigen regie van de medewerkers op hun loopbaanontwikkeling. Wij startten het traject ‘Strategische Personeelsplanning’ vanuit de aanname dat een scherp beeld bij passende personele capaciteit onze opdracht en ambities faciliteert. 

Ontwikkel en waarderingssysteem

In 2017 hebben wij een nieuw ontwikkel-, en waarderingssysteem ontwikkeld. Dit systeem zorgt voor een continue dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden. En geeft duidelijk inzicht in het functioneren en de ontwikkeling van de medewerkers. 

Integriteit 

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom optimaliseren we onze gedrags-, en integriteitscode. Er is voor alle collega’s één digitaal loket, waar alle items met betrekking tot integriteit vindbaar zijn. Zo is het voor iedereen helder wat er van ons als collega en medewerker wordt verwacht. Er waren in 2017 geen melding van ongewenste omgangsvormen. Van de klokkenluidersregeling is geen gebruik gemaakt. 

Vertrouwenspersoon

Wij maken gebruik van de diensten van een extern vertrouwenspersoon via het Centrum Vertrouwens-personen Plus (CVP). In 2017 waren 4 meldingen van ongewenst gedrag (2016: 6) . De interne vertrouwens-persoon kreeg geen meldingen.