Onze financien

Kerncijfers

 
“2017 in getallen.”
Verhuur  2017 2016 
 Mutatiegraad woningen  6%  5,8%
 Opzeggingen woningen  2.218  2.195
 Gemiddelde wachttijd sociale huurwoning starters  11,9 jaar  10,2 jaar
 Gemiddelde wachttijd sociale huurwoning doorstromers  20,7 jaar  19,3 jaar
 Gemiddelde huur per maand sociale huur  € 533  € 526
 Gemiddelde huur per maand middensegment  € 932  € 933
 Huurachterstand  1,9%  2,3%
 Huisuitzettingen wegens huurachterstand  54  66
 Leegstandsderving sociale huur  1,0%  1,0%
 Leegstandsderving middensegment  1,8%  2,2%

De organisatie 2017  2016 
 Aantal medewerkers 550  557 
 Aantal Fte  497,9  503,6
 Ziekteverzuim  4,5%  5,4%

 

Financieel 2017  2016 
 Solvabiliteit  81%  78%
 Resultaat (x 1 miljoen €)  1.384  1.226
 Eigen vermogen (x 1 miljoen €)  8.111  6.727
 DSCR  1,9  1,9
 ICR  2,6  2,6
 LTV  53,0%  52,8%

 

Ons vastgoed 2017   2016
 Sociale huurwoningen 51.882 51.956 
 Middensegment huurwoningen 3.648  3.662 
 Bedrijfsruimten  1.522 1.557 
 Parkeerplaatsen en garages 5.431 5.288 

 

De wijzigingen in ons vastgoed Gebouwd Gekocht Verkocht  Gesloopt 
 Sociale huurwoningen  319  4  71  425
 Middensegment huurwoningen  137  2  4  0
 Bedrijfsruimten  7  3  1  5
 Parkeerplaatsen en garages  103  0  1  0