Onze financien

Huishoudboekje

 
“Een jaarrekening van een corporatie is niet voor iedereen gesneden koek. ”

Een jaarrekening van een corporatie is niet voor iedereen gesneden koek. Daarom maken wij een 'huishoudboekje'. Zo laten we zien waaraan we in 2017 ons geld uit gaven.

Huishoudboekje 2017

Inkomsten (x € 1.000)

 

 

 

Uitgaven
(x € 1.000)

Huur 392.200

Bedrijfskosten

Personeelskosten

Overige kosten

Onderhoudskosten

Rentebaten & -lasten

 

 

36.700
53.800
85.300
58.300

 

Verkoop

11.500

 

Heffingen

Belastingen
Verhuurderheffing & toezicht

Erfpacht

 

 

19.900

50.900

2.400

 

Overige inkomsten 27.700

Investeringen vastgoed

Nieuwbouw huurwoningen

Nieuwbouw koopwoningen
Renovatie en overige verbeteringen
Afgekocht erfpacht

 


41.200
-5.700
100.000
4.800
Overige investeringen 5.600
Aflossingen 20.700
Extra lenen -42.500
Totaal inkomsten 431.400 Totaal uitgaven 431.400