Onze financien

DAEB

 
“Een administratieve scheiding past het beste bij onze strategie en de lopende afspraken.”

Woningcorporaties moeten hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) scheiden van de andere (niet-DAEB) activiteiten. Deze scheiding kon op verschillende manieren. Wij kozen voor een administratieve scheiding. Dit past bij onze ondernemingsstrategie en bij de regels van de Woningwet. En het sluit aan bij onze afspraken met de gemeenten en huurdersorganisaties. Eind 2017 keurde de Autoriteit woningcorporaties ons voorstel goed.