Innoveren en experimenteren

 
Anno 2017 zijn we een wendbare organisatie. Die verandering op een professionele, bijna organische manier verwerkt.

Wij willen een innovatieve organisatie zijn. Wij voelen het - als grote corporatie - als onze verplichting vernieuwende concepten voor de sector te ontwikkelen. Het innovatieprogramma startte in 2008 met het thema duurzaamheid. We deden een aantal vernieuwende experimenten, zoals Co-Green, Besparen in huis en Huur de zon. Later verlegden we het thema naar digitaliseren. In 2009 introduceerden we - onder de noemer Denk Anders (Dean) - een (bottom-up) platform voor de ideeën van medewerkers. het begon in de vorm van eerst een wedstrijd, later werd het een toernooi. En nu in 2017 een hackathon. We boekten mooie resultaten. Zo werden ideeën werkelijkheid. Bijvoorbeeld de verticale tuin, de digitale vakman, het woonpakket, Be(e) Flex en de wooncoöperatie. Innovatie is inmiddels geen apart programma, maar belegd in de lijn. 

Innovatie in 2017

Anno 2017 zijn we een wendbare organisatie, die verandering op een professionele, bijna organische manier verwerkt. We vernieuwen en innoveren meer dan ooit. Twee ideeën uit de hackathon werkten we verder uit: groene daken en het conceptStarters up. Als enige corporatie deden we mee aan de Expeditie Gratis wonen waarbinnen we met andere partijen in gemengde teams vernieuwende concepten ontwikkelden.  We beraden ons op dit moment op ons innovatief vermogen: wat komt er op ons af en waar zijn we nog niet goed op voorbereid. 

Challenge woongeluk 

In 2017 schreven wij de challenge “woongeluk” uit. We vroegen de markt - zorginstellingen, ondernemers en iedereen met een goed idee - om een woonconcept te bedenken voor het nieuwbouwproject Z1. Wij willen dat 30% van de 288 sociale huurwoningen goede huisvesting biedt voor kwetsbare doelgroepen. Hoe moet het gebouw op de doelgroep worden aangepast? Welke invloed heeft het huisvesten van deze groep op de exploitatie.  We organiseerden bijeenkomsten waar mensen elkaar konden ontmoeten en kennis deelden. Dit leverde nieuwe coalities en samenwerkingspartners op. Er is massaal gereageerd. Uit de inzendingen koos de jury het team 'Eigen Thuis' als winnaar. In hun idee staat het thuisgevoel centraal als basis voor prettig samenleven. Begin 2018 start de bouw. We onderzoeken nu hoe we het concept van Eigen Thuis in Z1 kunnen invullen. We experimenteren met community-vorming. Verschillende mensen - kwetsbare en zelfredzame - wonen met elkaar. 

Expeditie Gratis Wonen

Samen met BAM, AM, Bouwinvest en TBI Woonlab deden we de Expeditie Gratis Wonen. Voor vier vraagstukken werden door verschillende teams innovatieve oplossingen bedacht. Uiteindelijk bleven er twee teams over die ook echt met hun idee aan de slag zijn gegaan. De Stad van Strax, een vernieuwend concept voor gebiedsontwikkeling en Thorb - the house of revolutionary building - die de challenge ‘Reinvent the habitat’ in de markt zette. 

Stad van Strax

De symbiose tussen stad en ommeland staat onder druk. Steden blijven een grote aantrekkingskracht hebben. Maar wie kan het nog betalen? Daarom wordt een gebiedsconcept ontwikkeld om betaalbaar wonen te bereiken in stad en ommeland: de stad van Strax. Strax biedt een aantrekkelijk alternatief voor hen die niet langer in de stad kunnen of willen wonen. De stad strekt hierbij verder dan alleen de gemeentegrens. In de ideale wereld functioneert de stad met omliggende kernen en groene gebieden als een netwerk. Alle delen hebben hier hun eigen kracht en versterken elkaar. Best of both worlds. Strax is een leefconcept, waarbij de basis bestaat uit community, delen en mobiliteit. In Strax ontwikkelen we niet op traditionele wijze. We werken met een nieuw businessmodel, de wijk als onderneming waarbij iedereen -de businesspartners en de bewoners- een aandeel neemt. Partijen verbinden zich voor langere tijd aan het gebied en ook partijen buiten de sector, zoals vervoersspecialisten en energieleveranciers, zijn aangesloten. De businesscases van de voorheen separate disciplines, worden in elkaar ‘geschoven’. Hierdoor wordt meerwaarde gecreëerd die ten behoeve komt van de investeerders, maar vooral van de eindgebruiker: de woonconsument. In zogeheten ‘living labs’ maken we het woonconcept Stad van Strax realiteit, in 2018 wordt op drie locaties, zowel in stad als ommeland, het concept getoetst. 

Thorb en de challenge 'reinvent the habitat'

Thorb - the house of revolutionary building - zoekt een woonconcept waarbij 100% woongeluk wordt bereikt. Voor de helft van de bouwkosten. De missie van Thorb is huizen creëren die volledig voldoen aan de wensen en behoeften van haar toekomstige bewoners. Met als missie is 'woongeluk voor iedereen'. Thorb deed - samen met Motivaction - onderzoek onder 1.500 mensen naar woongeluk én woonfrustraties. Hier kwamen 9 geluksfactoren uit: locatie, sociale interacties, veiligheid & beveiliging, wooncomfort, groenvoorzieningen & tuin, financiën, privacy, ruimte en techniek & design. 9 geluksfactoren van wonen: locatie, sociale interacties, veiligheid & beveiliging, wooncomfort, groenvoorzieningen & tuin, financiën, privacy, ruimte en techniek & design. Deze zijn vertaald naar de challenge Reinvent the Habitat. Een uitdaging om mee te denken over een woonconcept dat voldoet aan de geluksfactoren. Een uitdaging voor iedereen. Dus van architectuurstudenten tot sociale huurders, van innovatielabs tot journalisten, van kunstenaars tot speelgoedmakers. De winnaars worden gekozen door de oprichters, Rick van den Bos (innovatoloog) en Henry Draijer (BAM) en de investeerders. En wij beoordelen of een concept aansluit bij het maximaliseren van woongeluk en het minimaliseren van de kostprijs.  De drie winnende concepten - die begin april 2018 worden gekozen - worden ook écht gebouwd op The Green Village in Delft. Hier worden de woningen bewoond en getest. 

Starters up!

Starters up! is een bijzonder woonproject voor mensen die voor het eerst of opnieuw een start moeten maken op de woningmarkt en die actief bij willen dragen aan een fijn woonklimaat, het beheer en vooral aan de 'samenredzaamheid'. Het was een idee dat voortkwam uit de hackathon van 2016. We bouwen een voormalig kantoor om tot 30 studiowoningen en een aantal gemeenschappelijke ruimten. De bewoners maken er samen een mooie plek van. Dit zijn her- en nieuwstarters op de Amsterdamse sociale woningmarkt. Bijvoorbeeld mensen die doorstromen uit de maatschappelijke opvang, young professionals en studenten, spoedzoekers; zoals gescheiden mensen en statushouders. Bewoners krijgen een tijdelijk contract, waarschijnlijk voor vijf jaar. Het belangrijkste uitgangspunt van het concept is dat de bewoners samen een community vormen. Omdat wij geloven dat mensen samen meer kunnen dan alleen. Centrale waarden zijn 'samenredzaamheid', talentontwikkeling, ondernemerschap, zelfbeheer en verbinding met de buurt.

Wij delen kennis 

We nemen deel aan diverse kennisnetwerken en –platforms. We doen dat om aan te haken bij de meest actuele ontwikkelingen op maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied. We zijn lid van De Vernieuwde Stad en Aedes en nemen we deel in het kennisplatform Corpovenista. Ook via de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) delen we inzichten en kennis en nemen we deel in verschillende werkgroepen met volkshuisvestelijke thema’s. Via SWEMP delen we ICT-inzichten met 4 andere stedelijke corporaties die gebruik maken van hetzelfde administratieve kernsysteem. Ook zijn wij voornemens toe te treden tot de Stroomversnelling. Een vereniging waarvan de leden samen de schouders onder verduurzaming zetten.