In woningen van goede kwaliteit

Samen beheren

 
“Wanneer in een gebouw met huurwoningen een woning verkocht wordt, wordt een VvE opgericht.”

Wanneer in een gebouw met huurwoningen een woning verkocht wordt, zijn er 'meerdere eigenaren onder één dak'. Voor deze gebouwen wordt dan een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De VvE heeft als belangrijkste taak het onderhoud en het beheer van het gebouw. De eigenaren betalen een bijdrage en zorgen samen voor het onderhoud en beheer. Als eigenaar van huurwoningen zijn wij lid van de VvE. Vaak stelt een VvE een beheerder aan om de administratie van de vereniging te voeren. Ook wij verlenen deze dienst. 

Als eigenaar lid van de VvE

In een gebouw met koop- en huurwoningen zijn wij de eigenaar van de huurwoningen. Dat maakt ons één van de leden in een VvE. 11.000 van onze woningen bevinden zich in een VvE. Dat betekent dat we over de kwaliteit van deze woningen en het woongebouw samen beslissen met de andere eigenaren. Als eigenaar van de huurwoningen participeren wij in de besluitvorming van de VvE. Daarbij letten we op het onderhoud, het beheer en de waardeontwikkeling van het vastgoed. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat elke VvE financieel gezond is, het gebouw goed beheerd wordt en de kosten binnen de begroting blijven. Ook komen wij op voor de belangen van onze huurders. Maar onze horizon reikt verder. Want ook toekomstige huurders en kopers moeten het gebouw en de woningen aantrekkelijk vinden. Wij worden actief in het bestuur van een VvE  als wij veel woningen in een gebouw hebben. Of als er zaken spelen waarbij we direct betrokken willen zijn. Ook pakken wij deze rol als er simpelweg geen particuliere eigenaren in het bestuur willen.

VvE Beheer als dienst

Voor verreweg de meeste VvE’s waarin wij als eigenaar een rol spelen, doen wij ook het beheer. Wij bieden administratieve, technische en financiële diensten aan. In de beheerovereenkomst leggen wij vast welke diensten de VvE van ons afneemt. Meestal gaat het om een full-service overeenkomst waarbij wij streven naar een volledige “ontzorging” van het bestuur.  Hiervoor rekenen wij marktconforme tarieven. 
Wij werken continue aan de doorontwikkeling van onze diensten. We breiden de digitale dienstverlening verder uit. De Algemene Leden Vergadering is de belangrijkste activiteit van een VvE die we faciliteren. Daarnaast zijn diverse administratieve processen inzichtelijk - en soms zelfs interactief - gemaakt voor de besturen. Als VvE-bestuur kun je nu vrijwel alle informatie via internet vinden. We blijven ook in de samenwerking met partijen als aannemers en deurwaarders actief zoeken naar goede deals voor onze klanten. Met onze non-profit instelling en natuurlijk vanuit het feit dat Eigen Haard ook één van de eigenaren is, is goed-beheren onze belangrijkste doelstelling.  Particuliere eigenaren in “onze” VvE’s profiteren daarvan mee, terwijl wij ook open oog houden voor de huurders en het huurdersbelang. 
In het ontzorgen van de besturen proberen wij steeds voorop te lopen met het inrichten van onze dienstverlening op actuele onderwerpen. VvE’s kunnen leunen op ons als het gaat om advies en een plan van aanpak. In 2017 doemde bijvoorbeeld door veranderde wetgeving opeens het onderwerp CO-risico op en hebben we in alle VvE’s besproken wat op dit gebied de beste aanpak voor hun was. Veel rookgasafvoeren zijn onderzocht op veiligheid en er is advies gegeven op een toekomstige aanpak. Ook bij een onderwerp zoals “verduurzamen”, wat opeens in veel VvE’s een onderwerp van gesprek is, zorgen we dat we goed op de hoogte zijn en deskundige diensten kunnen aanbieden.