In woningen van goede kwaliteit

Renovaties

 
“Wij zorgen er voor dat ons vastgoed klaar is voor de toekomst.”

Ons vastgoed moet voldoen aan de eisen van deze tijd. Renoveren draagt hier aan bij. We zorgen er voor dat ons vastgoed - binnen de financiële mogelijkheden, wetgeving, bouwvoorschriften en welstand - klaar is voor de toekomst. 

Kwaliteit vanuit een visie

Wij hebben een sterke visie op eigentijdse kwaliteit van ons vastgoed. Want onze woningen moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Met het daarbij behorende wooncomfort. Duurzaamheid en energiebesparing zijn speerpunten. We willen ook met renovaties - op een betaalbare manier - energiezuinige woningen realiseren. En zoeken actief naar manieren om woningen zelfs gasloos of energieneutraal te maken. De zogenaamde 'Nul op de meter woning'. Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze woningen betaalbaar blijven.

De bewoner centraal

Bij renovatie en groot onderhoud betrekken we de bewoners nauw bij het proces. Zo komen we erachter wat hun wensen zijn en creëren we draagvlak. Dit is zeer arbeidsintensief en niet altijd eenvoudig. Uitgangspunt is: wij stellen bewoners centraal en nemen ze mee in de planvorming. 

Duurzaam renoveren

Woningen die wij renoveren worden voorzien van energetische maatregelen. Gemiddeld wordt label B gehaald en soms zelfs label A. Goed voor het milieu én de portemonnee van onze huurders. Want het levert niet alleen flink wat extra comfort op, ook de energierekening wordt lager. Daarnaast verlagen we de CO2 uitstoot. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt kritisch en zetten waar mogelijk innovatieve oplossingen in. Daarnaast verduurzamen wij extra woningen onder het motto 'Samen verduurzamen'.

Monumenten

Monumenten zijn belangrijk voor hun omgeving. Wij vinden monumenten vooral belangrijk als wij er sociaal kunnen verhuren. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in onze geschiedenis. Wij blijven een wezenlijke leveren aan de instandhouding van die monumenten. Zo zijn de renovatie en restauratie van twee monumentale projecten  ’t Schip (1917)  en Spaarndam 1 (1914) volop in uitvoering. De renovatie van Indie 1 - ons eerste woningcomplex uit 1912 - is in 2017 opgeleverd.

Asbest

In woningen die voor 1994 gebouwd zijn, kan asbest voorkomen. We verwijderen dit wanneer een woning leegkomt, bij planmatig onderhoud en bij renovatieprojecten. We willen alle woningen asbestvrij of asbestveilig hebben. We inventariseren het gebruik van asbest in ons vastgoed. Dat is vaak bekend uit bouwrapporten, anders gaan we kijken. Zo krijgen we een goed beeld van waar asbest is toegepast. We verstrekken - op tijd - de juiste informatie aan interne- en externe partijen. We startten een nieuwe ketensamenwerking met de inventarisatiebureaus en de asbest saneerders. We registreren alle asbest-opdrachten in het Landelijk asbestvolgsysteem. Deze is gekoppeld met ons eigen asbestregistratiesysteem . Onze medewerkers zijn goed opgeleid. 180 medewerkers volgden een asbest-training. En we zorgen dat ze de juiste middelen ter beschikking hebben. Dit vragen we ook van de aannemers die voor ons werken. Ook als het risico laag is; we vinden het belangrijk dat onze bewoners geen risico lopen. We informeren bewoners goed via onze website en het Eigen Haard magazine. En als we Asbest aantreffen krijgen zij een Asbestkaart in de meterkast. Zodat zij weten wat ze moeten doen en wat de risico's zijn.  In 2017 werd asbest gevonden in de wijk Gortesloot in Landsmeer

De cijfers

Renovaties Sociale
huurwoning 
Middensegment
huurwoning 
Bedrijfsruimte 
Afgerond in 2017 481   19  16
Gestart in 2017 353  19 15