Nieuwe woningen

Stichtingskosten

 
“Soms ontkomen we er niet aan dat de kosten voor de bouw van een woning boven de 200.000 euro uit komt.”

Soms ontkomen we er niet aan dat de stichtingskosten voor de ontwikkeling van een woning boven de € 200.000 uitkomen. Dit heeft verschillende oorzaken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer in kleinschalige gebouwen wordt gebouwd. Dat maakt de bouwkosten per woning relatief hoog. Wij investeren bewust in grotere woningen voor grote gezinnen. De stichtingskosten van deze woningen zijn door hun afmetingen hoger. Daarnaast kan een hoge grondprijs een grote invloed hebben op de stichtingskosten.

De aantallen

Soort Aantal 
 Sociale huurwoning  20
 Midden segment huurwoning  20
 Koopwoning  208,5