In woningen van goede kwaliteit

Duurzaamheid

 
“Wij nemen onze verantwoordelijkheid en dragen bij aan een betere en groenere leefomgeving. Voor nu en de toekomst. ”

Duurzaamheid is onze maatschappelijke taak. Wij investeren samen met bewoners en partners in duurzaamheid. Zo brengen we de woonlasten terug, besparen grondstoffen en verlagen de CO2-uitstoot. Goed voor het milieu, het wooncomfort én de portemonnee van onze huurders. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en dragen bij aan een betere en groenere leefomgeving. Voor nu en de toekomst.

Onze visie

Ons vastgoed moet zo min mogelijk energie en grondstoffen gebruiken. En wij willen ons vastgoed zo milieuvriendelijk en energiezuinig als mogelijk beheren. We beperken stapsgewijs het gebruik van fossiele brandstoffen om in 2050 CO2 neutraal te zijn. We verminderen het energiegebruik van onze huidige woningen en ontwikkelen gasvrije nieuwbouw. We onderzoeken hoe we materialen ‘circulair’ kunnen inzetten. We leggen onze ambities vast in beleid. Maar voeren het ook door in projecten. We staan open voor innovatie en samenwerking. Onze inzet op milieu is daarmee veel breder dan alleen het halen van goede energielabels. Onze visie op milieu heeft dan ook vijf belangrijke pijlers:

  • Van energiezuinig naar CO2 neutraal
  • Hergebruik van materialen
  • Bewoners wonen milieubewust
  • Samenwerken met duurzame partners
  • Een milieubewuste organisatie

De doelen

Het klimaatverdrag van Parijs zorgde in Nederland en Amsterdam voor een aantal afspraken en doelen. Deze zijn vastgelegd in onder andere de greendeal en city deal Amsterdam aardgasvrij en het rijksbrede programma Nederland circulair in 2050. Op hun beurt hebben Aedes en het WSW de sector gevraagd een plan van aanpak op te stellen hoe in 2050 CO2 neutraliteit bereikt wordt. Wij hebben daar circulariteit aan toegevoegd. Eind 2017 lag dit plan er. De hoofdlijnen zijn: het reduceren van energie en grondstoffen en het gebruiken van duurzame energie en materialen. Omdat er veel innovaties plaatsvinden en we zo min mogelijk desinvesteringen willen doen is dit geen statisch plan. We zijn hierin vernieuwend en creatief. Dat geldt ook voor de manieren waarop we samenwerken met partners. 

Van energiezuinig naar CO2 neutraal

Met renovaties en ons onderhoud maken we onze woningen steeds energiezuiniger. We hebben nog steeds veel woningen die minder goed scoren in de energie index. Deze willen we versneld wegwerken. Met het project 'Samen verduurzamen' maken we extra vaart. De komende jaren maken we 10.000 extra woningen energiezuiniger, waardoor we in 2023 gemiddeld op label B uitkomen. We beginnen met de minst energiezuinige woningen. Vooral woningen met een E, F of G energielabel pakken we aan. Het draait om drie vormen van besparen: Energie, geld en het milieu. We onderzoeken waar bewoners graag mee willen werken. Daar gaan we als eerste aan de slag. 

Hergebruik van materialen

Wij kiezen voor materialen die opnieuw te gebruiken zijn. En de materialen die vrijkomen bij onderhoud, renovatie of sloop willen wij hoogwaardig hergebruiken. Dit is niet alleen duurzaam maar het voorkomt ook het onnodig afvoeren en later weer opnieuw aanvoeren van grondstoffen. Alles wat we niet kunnen hergebruiken voeren we af naar een erkende verwerkingsinrichting. Dit bedrijf maakt er weer nieuwe bouwmaterialen van. Dit is een belangrijk nieuw thema in onze milieuvisie. Met een leverancier zijn we al geruime tijd in gesprek over het aanbieden van circulair witgoed. In 2018 zullen we dit product aan onze huurders kunnen aanbieden. 

Bewoners wonen milieubewust

Wij zien dit als een gezamenlijk doel. Wij kunnen immers een duurzame woning leveren. Maar het is uiteindelijk aan de bewoner om ook echt duurzaam te wonen. Daar helpen we ze graag bij. We informeren onze klanten zo goed mogelijk over wat wij doen aan duurzaamheid en energiebesparing. En we helpen ze om zelf duurzaam te wonen. In 2017 hebben we het Europese project TRIME afgerond. Binnen dit project hebben wij 20 energiecoaches opgeleid en zijn er 155 huishoudens voorzien van energieadvies. Zo ook mevrouw Winkler . De huishoudens hebben gemiddeld 4,7% elektriciteit en 5,3% gas bespaart. Samen met partners als !Woon gaan wij verder met het adviseren van bewoners.

Samenwerken met duurzame partners

We kiezen voor duurzaamheid. En verwachten dat ook van onze partners. We ontwikkelen met partners innovatieve nieuwbouwconcepten, zoals Stadstuin Overtoom. We werken alleen met FSC gecertificeerde aannemers. We roepen ook andere corporaties en opdrachtgevers op dit te doen. 

Een milieubewuste organisatie

Milieubewuste mensen vormen samen een milieubewuste organisatie. Dit zie je terug in onze bedrijfsvoering. Wij gebruiken zo weinig mogelijk energie. En de energie die we gebruiken is duurzaam. We willen een voorbeeld zijn. In grote en kleine dingen. Zoals het verder verduurzamen van onze mobiliteit. En tijdens de Dag van de Duurzaamheid maken wij alle medewerkers weer extra bewust van duurzaamheid. We inspireren mensen om zelf bij te dragen aan een beter milieu.