In woningen van goede kwaliteit

Aangepast en toegankelijk

 
“We passen de woning aan zodat onze huurders zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen”

Wij verbeteren continu de toegankelijkheid van onze gebouwen. Zo kunnen huurders met een fysieke beperking en oudere huurders zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen.

De gebouwen

We passen de algemene ruimten van onze gebouwen aan. Wij halen hoogteverschillen weg, verbeteren de verlichting en plaatsen automatische deuropeners. En is er ruimte? Dan maken we plaats voor het opladen van scootmobielen. Dit jaar verbeterden we de toegankelijkheid in vijf complexen met 349 woningen. Twee in Amstelveen, één in Amsterdam, één in Ouder Amstel en één in Uithoorn.

Kleine aanpassing groot plezier

Kleine aanpassingen kunnen er al voor zorgen dat mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven. Op onze website staan 27 soorten aanpassingen met een pictogram en uitleg. Bij elke aanpassing staat of huurders hiervoor bij ons terecht kunnen of bijvoorbeeld bij de gemeente. Het merendeel van de aanpassingen moet de huurder zelf betalen. Aanpassingen die niet gebruikelijk zijn, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die de gemeente uitvoert. De gemeente bepaalt of er een eigen bijdrage moet worden betaald en hoe hoog die bijdrage is. Is het materiaal eenvoudig bij bouwmarkten te verkrijgen? Dan vergoedt de gemeente de aanpassing vaak niet. 

Bijzondere woningen

Iedereen moet bij ons terecht kunnen. In overleg met de gemeenten zorgen wij ervoor dat we voldoende bijzondere woningen aanbieden om aan de vraag te voldoen.

 Bijzondere woningen 2017 2016
 Licht aangepaste woning  551 529
 Rolstoelwoning  294 288 
 Fokuswoning 43 43
 WIBO woning  223 212
 Wonen met dienstverlening     431 431