In prettige buurten

Leefbaarheid en onderzoek

 
“We willen dat in 2020 minimaal 80% van de 84 buurten een 6,5 of hoger voor leefbaarheid krijgt van onze bewoners. ”

Wij werken continu aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze buurten. We beginnen bij de wijken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. We willen dat in 2020 minimaal 80% van de 84 buurten een 6,5 of hoger voor leefbaarheid krijgt van onze bewoners. 

We vragen het de bewoners

In een uitgebreide enquête vragen wij aan bewoners uit ons klantpanel met welke score zij onze dienstverlening, hun woning en de leefbaarheid van hun buurt waarderen. We vragen daarvoor specifiek naar die zaken waar wij directe invloed op hebben: schoon, heel, overlast en veilig. Met de uitslagen van ons bewonersonderzoek maken wij een ranking van de wijken. De wijken die het slechtst scoren plaatsen we bovenaan; deze krijgen van ons de meeste aandacht. 

Resultaten uit het bewonersonderzoek

In 2017 konden we met de resultaten van het bewonersonderzoek van eind 2016 aan de slag. Meer dan 11.000 mensen reageerden. In 2016 scoorden 23 buurten een cijfer onder de 6,5, en kregen 61 buurten van bewoners een leefbaarheidsscore boven de 6,5. Voor 2017 was onze ambitie om daar 3 nieuwe buurten aan toe te voegen. Daarvoor hebben we in 2017 veel extra inspanningen verricht op het gebied van ‘schoon’. In december 2017 hebben we weer een bewonersonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden geanalyseerd.