In prettige buurten

Bijzondere projectsteun

 
“Ons laatste project wordt in 2018 gereed gemeld. ”

Onder minister Vogelaar wilde het ministerie de 40 slechtst scorende wijken in Nederland in 10 jaar verbeteren. Corporaties kregen een heffing opgelegd, zodat via het CFV subsidie verstrekt kon worden aan corporaties met veel bezit in de “Vogelaarwijken”. Wij hebben veel bezit in deze Amsterdamse aandachtswijken. Wij kregen vrijstelling van de heffing en vroegen voor de jaren 2008 tot en met 2012 Bijzondere Projectsteun aan. Voor zowel fysieke als leefbaarheidsprojecten. Wij werkten hierin samen met andere Amsterdamse woningcorporaties. Voor 2008 tot en met 2012 ontvingen wij in totaal circa € 13,6 miljoen subsidie. Als projecten zijn afgerond melden we ze af en wordt de subsidie definitief. In 2017 is dat niet gebeurd. Ons laatste project, de renovatie van Indië 1 in de Indische Buurt in Amsterdam Oost, wordt in 2018 voor 1 juli gereed gemeld.