In prettige buurten

Actief in de wijk

 
“Buurtbewoners weten heel goed wat er nodig is in hun buurt.”

Wij zijn actief in de wijk en ondersteunen graag actieve bewoners die zelf aan de slag gaan met hun buurt. We stimuleren sociaal eigenaarschap en zelfbeheer. En helpen onze kwetsbare huurders. We handhaven - als dat nodig is - de regels en afspraken. Met 'Eigen Haard in de wijk' dragen wij - met verschillende thema's - bij aan de wijk.

Formele participatie

Wij betrekken - volgens de Overlegwet - bewoners bij ons beleid en beheer. We stimuleren bewoners zich te verenigen in bewonerscommissies. Met hen praten we over hun gebouw, straat of wijk. Daarnaast zijn we regelmatig in gesprek met lokale huurdersorganisaties. Met hen bespreken we de meer lokale aangelegenheden. De lokale huurdersorganisaties zijn verenigd in de huurdersfederatie Alert. Met hen overleggen we zaken als de jaarlijkse huurverhoging en beleidsvoorstellen.

Functionele participatie

We zoeken ook naar andere - minder formele - manieren. Want er zijn ook huurders die wel actief willen zijn in hun buurt. Maar niet een officiële vertegenwoordiger van hun buren willen zijn. We zoeken steeds naar nieuwe manieren om bewoners te betrekken bij hun buurt. Bijvoorbeeld een wijkvrijwilliger die een wijkbeheerder helpt. Of buren die samen de gemeenschappelijke tuinen beheren. We helpen graag buren die activiteiten organiseren in de buurt. Al dan niet in onze buurtkamers. En we zoeken de samenwerking op met organisaties die ook actief zijn in de wijk: onze wijkpartners

  2017  2016 
 Wijkvrijwilligers 144  110 
 Actieve bewonersgroepen  30 42 

 

Samen schoon & groen

Het is fijn wonen als het gebouw en de omgeving schoon en opgeruimd is. Daar moeten de gemeenschappelijke ruimten - bijvoorbeeld portieken en trappenhuizen - opgeruimd en schoon voor zijn. En blijven. Dit heeft direct een grote impact op de leefbaarheid. Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor. We helpen ze die verantwoordelijkheid te nemen. In 2017 zetten wij extra in op 'schoon' in alle buurten. We inspecteerden honderden portieken en organiseerden opruimacties met bewoners. We hielden bestaande schoonmaakcontracten tegen het licht en boden bewoners nieuwe aan. We lieten eenmalig schoonmaakbeurten uitvoeren en stimuleerden bewoners zelf aan de slag te gaan. En samen goede afspraken te maken hierover. We organiseerden bij de stadsdelen extra mankracht voor het weghalen van rommel en zwerfvuil. We keken kritisch naar hoe wij of bewoners schoonmaak inkochten en naar het effect van de verschillende werkwijzen. Bewoners hebben veel invloed op het schoonmaakwerk. De lijnen naar de schoonmaker zijn kort. Ze kunnen rechtstreeks klachten of complimenten delen. Zo hebben schoonmakers meer eer van hun werk. Als we schoonmaak inkopen geven we voorrang aan bedrijven die actief samenwerken met bewoners. Want mensen die zich inzetten voor hun eigen omgeving, spreken ook hun buren aan en motiveren ze hetzelfde te doen. Ook stimuleren wij zelfbeheer en zeggenschap van bewoners bij het onderhouden van binnentuinen en het groen rondom de woningen.

Veilig 

Fysieke maatregelen - zoals verlichting, het afsluiten van portieken of cameratoezicht - zijn een belangrijk. Om inbraken tegen te gaan is in een groot aantal woningen sloten aangebracht die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Al dit soort maatregelen geeft bewoners, naast een veiligere woning en gebouw, een prettiger en veiliger gevoel over hun woning en de directe omgeving.

Prettig samenleven

Wij heten nieuwe huurders - die een extra steuntje in de rug nodig hebben - welkom met een persoonlijk gesprek. We geven ze extra informatie. En spreken de regels van het huurcontract door. Ook vertellen we ze over hun nieuwe buurt. We informeren nieuwe huurders over de afspraken die met de buren zijn gemaakt. En hoe buren rekening met elkaar houden. Zo weten nieuwe huurders wat er van ze verwacht wordt. En wat ze van hun buren mogen verwachten. We willen een goede relatie met de bewoner. Maar vooral dat nieuwe bewoners goed ‘landen' in de nieuwe woning en buurt. Dat maakt het thuis voelen in een buurt en het samenleven met buren makkelijker en leuker. Dit voorkomt onbegrip, overlast en problemen. In 2017 voerden we veel van deze gesprekken met statushouders. Zij krijgen vaak letterlijk met 'een wereld van verschil' te maken en kunnen wel wat extra steun kan gebruiken. Vaak koppelen we statushouders ook aan actieve bewoners(groepen) of buurtorganisaties.

Energie bewust Wonen

We helpen onze huurders met het besparen van energie. Goed voor het milieu en voor de portemonnee van de bewoners. Daarom trainen wij energiecoaches: Huurders die hun buren alles leren over energiebesparing. Doordat de energiecoaches mensen uit de buurt zijn, kennen ze het gebouw, de woningen, de apparatuur en hun buren. Ze komen gemakkelijk en informeel langs voor advies. En dat kost helemaal niets. In 2017 waren er 40 energiecoaches actief.

Wijkbeheerders en huismeesters

Wijkbeheerders en huismeesters zijn dagelijks in de wijk. Ze kunnen snel reageren en zorgen ervoor dat de algemene ruimten schoon, heel en veilig zijn. En helpen het contact tussen buren te vergroten. Onze bewoners betalen hier aan mee. We overtuigen bewoners graag van de meerwaarde van een wijkbeheerder of een huismeester. Zeker waar de leefbaarheidscijfers daar aanleiding toe geven. In 2017 waren 21 wijkbeheerders en 16 huismeesters actief. Hier betaalden 43 VvE’s en 10.398 huurders aan mee.