Onze woningen staan in ruim 80 buurten. En elke buurt heeft zo zijn sterke en zwakke punten. In sommige buurten gaat het vanzelf goed. Andere buurten hebben hulp nodig.We verhogen onze inzet waar dat nodig is, bijvoorbeeld met wijkbeheerders of huismeesters. Buurtgenoten maken de buurt. Want bewoners weten heel goed wat er nodig is in hun buurt. Wij betrekken ze dan ook zo veel mogelijk bij wat wij in de wijk doen. En ondersteunen het liefst bewoners die zelf aan de slag willen in hun buurt. Een gevarieerd woningaanbod zorgt voor een gemengde buurt. En een gemengde buurt is prettiger om in te wonen. Zo zijn buurten er voor iedereen. Met hoe we onze woningen en bedrijfspanden inzetten hebben wij invloed op de maatschappelijke ontwikkeling van 'onze' buurten.  In een aantal wijken is weinig ruimte voor bewoners met meer draagkracht. Om die buurten te versterken, verhuren we daar meer betaalbare middensegment huurwoningen of verkopen we woningen. Er zijn ook buurten met weinig sociale huurwoningen. Daar houden we ons woningaanbod juist overwegend sociaal. Soms is slopen en nieuw bouwen een goede aanpak. Door onze bedrijfsruimten passend te verhuren - het liefst aan ondernemers die bijdragen aan de wijk - dragen we bij aan de buurteconomie. Zo stimuleren we gemengde bewoning en levendigheid in de buurt.