Wonen in prettige buurten

Actief in de wijk

 
“We stimuleren sociaal eigenaarschap en zelfbeheer.”

We stimuleren sociaal eigenaarschap en zelfbeheer.Bewoners weten wat er nodig is in hun wijk. Wij betrekken ze dan ook zo veel mogelijk bij onze activiteiten. Wij zijn actief in de wijk en ondersteunen graag actieve bewoners die zelf aan de slag gaan met hun buurt. We stimuleren sociaal eigenaarschap en zelfbeheer. En helpen onze kwetsbare huurders. En handhaven - als dat nodig is - de regels en afspraken.

Wijkbeheerders en huismeesters

In 2016 waren 21 wijkbeheerders en 15 huismeesters actief. Zij hebben direct contact met de bewoners, zijn dagelijks in de wijk, kunnen snel reageren en zorgen ervoor dat de algemene ruimten schoon, heel en veilig zijn. Ook zetten ze zich er voor in het contact tussen bewoners te vergroten. Onze bewoners betalen hier aan mee. We promoten dit concept en overtuigen bewoners van de meerwaarde. In 2016 hadden we 34 betalende VvE’s en 8.696 huishoudens die meebetalen.

Eigen Haard in de wijk

Onze activiteiten die bijdragen aan een prettige buurt en het betrekken van bewoners vatten wij binnen specifieke thema's:

  1. Formele participatie
  2. Functionele participatie
  3. Schoon & Groen
  4. Veilig & Heel
  5. Prettig Samenleven
  6. Energie Bewust Wonen

Formele participatie

Wij betrekken - op basis van de Overlegwet - bewoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en beheer. Dat doen we bijvoorbeeld door bewoners te stimuleren zich te We voeren periodiek overleg met alle huurdersverenigingen. verenigen in bewonerscommissies. Per gemeente is een lokale huurdersorganisatie. We voeren periodiek overleg met alle huurdersorganisaties. Met de gemeenten en huurdersorganisaties maken we prestatieafspraken. De huurdersorganisaties gezamenlijk vormen huurdersfederatie Alert. Alert overlegt met ons over zaken zoals de jaarlijkse huurverhoging en beleidsvoorstellen.

Functionele participatie

We zoeken niet alleen samenwerking op de manier zoals de wet voorschrijft, maar ook op andere manieren. Omdat we zien dat dat werkt. We zoeken steeds naar nieuwe manieren om bewoners te betrekken bij hun buurt. Om de positieve kanten van een buurt te behouden of te versterken. Bijvoorbeeld door samen te werken met bewoners die - als vrijwilliger - een wijkbeheerder ondersteunen. Of met bewonersgroepen die gemeenschappelijke tuinen beheren of activiteiten organiseren in de buurt, al dan niet in buurtkamers. In 2016 zochten we nog actiever de samenwerking met hen op. We werken graag en met succes samen met organisaties die ook actief zijn in de wijk: dat zijn onze wijkpartners.

 Activiteit 2016  2015 
 Samenwerking met wijkvrijwilligers vastgelegd 110  27 
 Actieve bewonersgroepen 42  72 

 

Schoon & Groen

Schone en opgeruimde gebouwen zijn belangrijk voor een fijne leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat gemeenschappelijke ruimten - bijvoorbeeld portieken en trappenhuizen - goed gebruikt worden en opgeruimd en schoon blijven. Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Onder de noemer 'Samen Schoon' geven we huurders de regie en verantwoordelijkheid hiervoor. Veel bewoners ergeren zich aan de viezigheid in hun gebouw, maar vinden het lastig te beoordelen waar het aan ligt. Ze weten niet precies wat er schoongemaakt moet worden, door wie dit moet worden gedaan of hoe vaak dit moet gebeuren. Met 'Samen Schoon' hebben bewoners zelf zeggenschap over het schoonmaakwerk of het schoonmaakbedrijf met wie ze willen werken. De lijnen naar de schoonmaker zijn dus kort. Zo kunnen ze rechtstreeks klachten of complimenten bespreken. Zo hebben bewoners direct invloed op de kwaliteit van het schoonmaakwerk. En hebben schoonmakers meer eer van hun werk. Bij het afsluiten van nieuwe schoonmaakcontracten geven we voorrang aan bedrijven die actief willen samenwerken met onze huurders. Wij merken dat bewoners die zich zo inzetten voor hun eigen leefomgeving, ook hun buren aanspreken en motiveren hetzelfde te doen. En - heel belangrijk - zelfs kinderen doen hieraan mee, bijvoorbeeld door op woensdagmiddagen samen zwerfvuil op te ruimen. Niet alleen bij het schoonhouden van complexen stimuleren wij zelfbeheer en zeggenschap van bewoners, maar dat doen we ook bij het onderhouden van binnentuinen en het groen rondom de woningen.

In 2016 gaven we extra aandacht aan het verbeteren van de brandveiligheid.Veilig en Heel

Fysieke maatregelen - zoals verlichting, het afsluiten van portieken of cameratoezicht - zijn een belangrijk onderdeel van de productgroep Veilig. Dat geldt ook voor het onderwerp brandveiligheid. In 2016 gaven we extra aandacht aan het verbeteren van de brandveiligheid en het verhogen van het bewustzijn bij huurders. Hierin werken we samen met de brandweer. Bewoners zijn voorgelicht over brandpreventie en we brachten rookmelders aan. Om inbraken tegen te gaan is in een groot aantal woningen sloten aangebracht die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Al dit soort maatregelen geeft bewoners een prettiger en veiliger gevoel over hun woning en de directe omgeving. In 2016 hebben we een bedrag van ongeveer € 1.400.000 besteed aan fysieke maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren.

Prettig Samenleven

In ‘Welkomstgesprekken’ heten wij onze nieuwe huurders van harte welkom en informeren we ze over allerlei zaken. Over de regels van de huurovereenkomst en over (voorzieningen in) hun nieuwe buurt. Ook informeren we de nieuwe bewoner over de afspraken die met de buren zijn gemaakt. Prettig samenleven met buren betekent immers óók rekening houden met elkaar. En daarvoor is het belangrijk dat bewoners weten wat ze van elkaar mogen verwachten. We proberen zo niet alleen een goede relatie met de bewoner te krijgen. Maar vooral dat een nieuwe bewoner goed ‘landt’ in zijn nieuwe woning en buurt. Dat maakt het thuisvoelen in een buurt en het samenleven met buren makkelijker en leuker. En kan onbegrip, overlast en problemen voorkomen. In 2016 besteedden we veel aandacht aan welkomstgesprekken met statushouders. Deze groep mensen krijgt vaak letterlijk met 'een wereld van verschil' te maken. Het wennen aan een nieuwe woning, een nieuwe stad, een andere cultuur met andere regels en gebruiken zorgt er voor dat deze groep wat extra steun kan gebruiken. Vaak koppelen we deze groep aan actieve bewoners(groepen) of buurtorganisaties die hen helpen.

Samen met bewoners investeren we in energiezuinig gedrag.Energie bewust Wonen

In het internationale project ‘Trime ’werken wij samen met andere corporaties om onze huurders te helpen met energie besparen. Samen met bewoners investeren we in energiezuinig gedrag. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee van de bewoners. Onze huurders kunnen veel geld besparen door zuiniger om te gaan met energie. Om hen daarbij te helpen, trainen wij energiecoaches: Huurders volgen een cursus waarin ze van alles leren over energiebesparing. Vervolgens dragen ze die kennis over aan hun buren, zodat die hun energierekening omlaag kunnen brengen. Doordat de energiecoaches mensen uit de buurt zijn, kennen ze het gebouw, de woningen, de apparatuur en hun buren. Ze komen gemakkelijk en informeel langs voor advies. En dat kost helemaal niets. In 2016 waren er 52 energiecoaches actief .