Verklaring bestuur

Wij verklaren dat onze middelen uitsluitend zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting, volgens het bepaalde in artikel 42 van de Woningwet.


Amsterdam, 20 april 2017


Het bestuur,

Bert Halm (voorzitter)
Mieke van den Berg