Vastgoed van goede kwaliteit

Samen Eigenaar

 
“Voor verreweg de meeste VvE’s waarin wij als eigenaar een rol spelen, verzorgen wij ook het beheer.”

Wanneer in een gebouw met huurwoningen een woning verkocht wordt, zijn er 'meerdere eigenaren onder één dak'. Voor deze gebouwen wordt dan een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De VvE heeft als belangrijkste taak het onderhoud en het beheer van het gebouw. De eigenaren betalen een bijdrage en zorgen samen het onderhoud en beheer. Vaak stelt een VvE een beheerder aan om de administratie van de vereniging te voeren. Ook wij verlenen deze dienst.

Samen eigenaar

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat elke VvE financieel gezond is.In een gebouw met koop- en huurwoningen zijn wij de eigenaar van de huurwoningen. Dat maakt ons één van de leden in een VvE. Als eigenaar van de huurwoningen participeren wij in de besluitvorming van de VvE. Daarbij letten we op het onderhoud, het beheer en de waardeontwikkeling van het vastgoed. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat elke VvE financieel gezond is, het gebouw goed beheerd wordt en de kosten binnen de begroting blijven.

Ook komen wij op voor de belangen van onze huurders. Maar onze horizon reikt verder. Want ook toekomstige huurders en kopers moeten het gebouw en de woningen aantrekkelijk vinden. Wij worden actief in het bestuur van een VvE  als wij veel woningen in een gebouw hebben. Of als er zaken spelen waarbij we direct betrokken willen zijn. Ook pakken wij deze rol als er simpelweg geen particuliere eigenaren in het bestuur willen.

We verkopen steeds minder woningen. Van een aantal VvE’s - waar we nog geen woningen hebben verkocht - is de VvE opgericht, maar ook slapend gemaakt. En werd het aantal op te richten VvE’s kleiner. De VvE’s die we nog oprichten komen vooral vanuit nieuwbouw en renovatie. We hebben het afgelopen jaar 20 eigenaren kunnen motiveren een actieve rol in het bestuur van ons over te nemen. We begeleiden de besturen nog wel intensief.

De aantallen

 Activiteit   2016 2015 
 Lid actieve VvE 271  282 
 Lid slapende VvE  43 44 
 VvE in oprichting 46  51 
 Bestuurslid VvE 81  101 
 Kascommissie 17  22 
 Algemene ledenvergaderingen  229 150 
 Volmachten 62  47 

 

VvE-beheer als dienst

Voor verreweg de meeste VvE’s waarin wij als eigenaar een rol spelen, doen wij ook het beheer. Wij bieden administratieve, technische en financiële diensten aan. In de Wij werken continue aan de doorontwikkeling van onze diensten.beheerovereenkomst leggen wij vast welke diensten de VvE van ons afneemt. Meestal gaat het om een full-service overeenkomst. Hiervoor rekenen wij marktconforme tarieven. Wij werken continue aan de doorontwikkeling van onze diensten. We breiden de digitale dienstverlening verder uit. De Algemene Leden Vergaderingen zijn de belangrijkste activiteit van een VvE. Daarnaast verbeteren we de leesbaarheid van de financiële jaarverslagen en zijn diverse administratieve processen inzichtelijk - en soms zelfs interactief - gemaakt voor de besturen. Als VvE-bestuur kun je nu vrijwel alle informatie via internet vinden. We blijven ook in de samenwerking met partijen als aannemers en deurwaarders actief zoeken naar goede deals voor onze klanten. De klantwaardering voor onze dienstverlening stijgt.