Vastgoed van goede kwaliteit

Renovatie

 
“Wij hebben een sterke visie op eigentijdse kwaliteit van ons vastgoed.”

Ons vastgoed moet voldoen aan de eisen van deze tijd.  Renoveren is een van de manieren om hier aan te werken. Dat huurders langer in hun woning moeten kunnen blijven wonen (ook met fysieke beperkingen) vraagt specifieke aandacht. We zorgen er dus voor dat ons vastgoed - binnen de financiële mogelijkheden, wetgeving, bouwvoorschriften en welstand - klaar is voor de toekomst.

Kwaliteit vanuit een visieDuurzaamheid en energiebesparing zijn speerpunten.

Wij hebben een sterke visie op eigentijdse kwaliteit van ons vastgoed. Want onze woningen moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Met het daarbij behorende wooncomfort. Duurzaamheid en energiebesparing zijn speerpunten. We willen ook met renovaties - op een betaalbare manier - energiezuinige woningen realiseren. En zoeken actief naar manieren om woningen zelfs gasloos of energieneutraal te maken. De zogenaamde 'Nul op de meter woning'. Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze woningen betaalbaar blijven.

Opleveringen

In 2016 leverden wij 363 gerenoveerde eenheden op welke financieel zijn afgewikkeld. Dit waren 344 sociale huurwoningen, vier vrije sector woningen en vijftien bedrijfsruimtes.

De bewoner centraal

Bij renovatie en groot onderhoud betrekken we de bewoners nauw bij het proces. Zo komen we erachter wat hun wensen zijn en creëren we draagvlak. Het behalen van draagvlak is zeer arbeidsintensief en is niet altijd eenvoudig. Uitgangspunt is: wij stellen bewoners centraal en nemen ze mee in de planvorming.

We zoeken actief naar manieren om woningen energieneutraal te maken. Duurzaam renoveren

Woningen die wij renoveren worden voorzien van energetische maatregelen. Gemiddeld wordt label B gehaald. Dit levert de bewoners flink wat extra comfort op en ook worden de energielasten verlaagd. Daarnaast verlagen we de CO2 uitstoot. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt kritisch en zetten waar mogelijk innovatieve oplossingen in. Voorbeeld hiervan is het toepassen van meerdere ketelhuizen waar tien à twaalf portiekwoningen op aangesloten zijn. Ook worden de woningen gasloos uitgevoerd. Deze toepassing voeren we uit bij een project in de Czaar Peterbuurt maar ook bij Het Schip dat we aan het restaureren zijn. Een speciale energetische aanpak op dit Rijksmonument wat in 2017 met een A label wordt opgeleverd.